Το Ταμείο Αλιείας ολοκληρώνει τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής

advertisement

Τους νέους κανόνες σχετικά με την παροχή βοήθειας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στους αλιείς προκειμένου να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τη νέα κοινή αλιευτική πολιτική ενέκριναν οι ευρωβουλευτές.

Η ενίσχυση θα βοηθήσει τους ψαράδες να συμμορφωθούν με την απαγόρευση της ρίψης ανεπιθύμητων ιχθύων στη θάλασσα π.χ. με την αγορά νέων αλιευτικών εργαλείων, και θα συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της συλλογής δεδομένων και των λιμενικών υποδομών.

 

«Η ψηφοφορία αυτή δημιουργεί ένα βιώσιμο μοντέλο αλιείας για τα επόμενα δέκα χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, η βιώσιμη αλιεία δεν βρίσκεται στα λόγια και τις αξιέπαινες προθέσεις, αλλά συνεπάγεται πάνω απ’ όλα πρακτικά μέτρα για την εξάλειψη της υπεραλίευσης και έλεγχο της ικανότητας αλιείας.

Οφείλει επίσης να επιτρέπει στους αλιείς να ζουν από το επάγγελμά τους», δήλωσε ο εισηγητής Alain Cadec (ΕΛΚ, Γαλλία). Η έκθεσή του εγκρίθηκε σήμερα από την ολομέλεια με 473 ψήφους υπέρ, 52 κατά και 40 αποχές.

Περισσότερα χρήματα για τη συλλογή δεδομένων

Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεών τους με εκπροσώπους του Συμβουλίου των Υπουργών σχετικά με τους κανόνες που θα διέπουν το νέο Ταμείο, οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να βελτιώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων στον τομέα της αλιείας. Τα δεδομένα αυτά είναι πολύ σημαντικά, καθώς βάσει αυτών καθορίζεται η «μέγιστη βιώσιμη απόδοση», δηλαδή θεσπίζονται τα ανώτατα όρια των ψαριών που μπορούν να αλιευθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αλιείας.

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν τη διάθεση 520 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) – ποσό κατά πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που πρότεινε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – για τη συλλογή δεδομένων.

Στήριξη των νέων ψαράδων

Οι αλιείς κάτω των 40 ετών θα μπορούν να λάβουν μέχρι 75.000 ευρώ για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και την πρώτη απόκτηση αλιευτικού σκάφους συνολικού μήκους κάτω των 24 μέτρων, εξοπλισμένου για θαλάσσια αλιεία, ηλικίας μεταξύ 5 και 30 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εργαστεί για τουλάχιστον πέντε έτη ως ψαράδες ή έχουν λάβει σχετική επαγγελματική κατάρτιση.

Αντικατάσταση των κινητήρων

Το Κοινοβούλιο ζήτησε – και πέτυχε – να χρηματοδοτεί το ΕΤΘΑ την απόσυρση, την αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των κινητήρων σκαφών ολικού μήκους μέχρι 24 μέτρων, υπό τον όρο ότι η ισχύς σε kW του νέου ή εκσυγχρονισμένου κινητήρα είναι χαμηλότερη από την ισχύ του κινητήρα που αντικαθίσταται. Ωστόσο, απορρίφθηκε μια τροπολογία για την επαναφορά των επιχορηγήσεων για την ανανέωση του στόλου.

Προς μια βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ

Η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν βιώσιμες αλιευτικές ποσοστώσεις από το 2015 και απαγορεύει την πρακτική της ρίψης ανεπιθύμητων ψαριών στη θάλασσα.

Το ΕΤΘΑ θα βοηθήσει, επομένως, τους αλιείς να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής υποστηρίζοντας τις επενδύσεις σε αλιευτικά εργαλεία που θα διευκολύνουν το χειρισμό, την αποθήκευση και την εκφόρτωση ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

Η βοήθεια από το ΕΤΘΑ θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της συλλογής δεδομένων και των λιμενικών υποδομών.

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει επισήμως τη συμφωνία κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Στη συνέχεια ο εν λόγω κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ο κανονισμός που διέπει το ΕΤΘΑ αποτελεί το τελευταίο από τα τρία νομοθετήματα του πακέτου μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, το οποίο ολοκληρώνει.

Τα άλλα δύο (που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ) είναι ο βασικός κανονισμός για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής και ο κανονισμός για την κοινή οργάνωση της αγοράς των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.