Οι ανώτατες Εκλογικές δαπάνες Συνδυασμών και Υποψηφίων

advertisement

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Γιάννη Μιχελάκη, καθορίζεται το ανώτατο όριο Εκλογικών δαπανών, ανά υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο και ανά Συνδυασμό, για τις Δημοτικές Εκλογές. 

Τα ανώτατα όρια εκλογικών δαπανών καθορίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό της Εκλογικής Περιφέρειας στην οποία ανακηρύσσεται υποψήφιος ως εξής:

α. Σε Εκλογικές Περιφέρειες, με πληθυσμό μέχρι 30.000 κατοίκους, σε 1.500 €.

 

β. Σε Εκλογικές Περιφέρειες, με πληθυσμό 30.001 έως 60.000 κατοίκους, σε 2.000 €.

 

γ. Σε Εκλογικές Περιφέρειες, με πληθυσμό 60.001 έως 100.000 κατοίκους, σε 2.500 €.

 

δ. Σε Εκλογικές Περιφέρειες, με πληθυσμό 100.001 έως 150.000 κατοίκους, σε 3.000 €.

 

ε. Σε Εκλογικές Περιφέρειες, με πληθυσμό 150.001 έως 200.000 κατοίκους, σε 3.500 €.

 

στ. Σε Εκλογικές Ενότητες, με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και για κάθε 100.000 κατοίκους πάνω από τις 200.000, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο αυξάνεται κατά 1.000 €.

 

Με βάση τα ανωτέρω, τα ανώτατα όρια δαπανών ανά υποψήφιο και ανά Εκλογική Περιφέρεια ορίζονται ως στο ακόλουθο επισυναπτόμενο αρχείο (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ).