Αχαΐα: Μεγάλη απάτη σε βάρος του Δημοσίου- Εισέπρατταν συντάξεις νεκρών!

advertisement

Μια μεγάλη απάτη σε βάρος του Δημοσίου με συντάξεις αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αφορά σε 179 περιπτώσεις παράνομης είσπραξης συντάξεων με πράξεις απάτης ή/και υπεξαίρεσης.

Για τις περιπτώσεις αυτές διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, εξειδικευμένη μεθοδική και εμπεριστατωμένη προδικαστική έρευνα, η οποία διήρκησε πάνω από δώδεκα μήνες. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις απάτης τελέστηκαν τουλάχιστον από το 1991 μέχρι το 2012, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται συνολικά στα 12.864.730,26 ευρώ.

Τα πρώτα στάδια της έρευνας, διενεργήθηκαν με αφορμή έγγραφα που απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, στα οποία επισυνάπτονταν Ενημερωτικά Σημειώματα της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναφορικά με τον έλεγχο μη απογραφέντων συνταξιούχων του Δημοσίου.

Η σχετική αλληλογραφία αφορούσε 92περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οποίων συνεχιζόταν η καταβολή σύνταξης, επί σειρά ετών μετά τον θάνατο τους.

Στις περιπτώσεις αυτές κινήθηκε η διαδικασία αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, μέσω του τραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, ενώ από την έρευνα προέκυψε η ύπαρξη συνδικαιούχων στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους καταβάλλονταν οι συντάξεις.

Τα στοιχεία αυτά τέθηκαν υπόψη του εποπτεύοντος την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια προανακριτικών πράξεων για την διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων, από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και ιδιώτες.

Κατά τη διενεργηθείσα προανάκριση και σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, αναζητήθηκαν τα προσδιοριστικά στοιχεία που βεβαιώνουν τις αξιόποινες πράξεις απάτης ή/και υπεξαίρεσης. Επιπλέον πραγματοποιηθήκαν οι απαιτούμενες ενέργειες για τον εντοπισμό των φυσικών προσώπων – υπαιτίων των πράξεων, με δεδομένο ότι δεν υφίστατο (ή είχε περιέλθει στην κατοχή τους) καμία νόμιμη μεταβιβαστική πράξη.

Συνολικά διερευνήθηκαν εκατόν εβδομήντα εννέα 179 περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβολής συντάξεων, σε όλη την ελληνική επικράτεια με συνολικό αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό των 12.864.730,26 ευρώ.

Κατά τις στοχευμένες έρευνες και εξετάσεις προσώπων ταυτοποιήθηκαν πενήντα 59 περιπτώσεις και ειδικότερα 34 στην Αττική, 4 στην Αχαΐα, 5 στην Θεσσαλονίκη, 11 στη Λάρισα, 4 στην Κρήτη καθώς και μία περίπτωση στην Κέρκυρα, όπου υφίσταντο λογαριασμοί θανόντων συνταξιούχων με συνδικαιούχους, οι οποίοι είχαν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό, προκειμένου να προβούν σε αναλήψεις – καταθέσεις.

Η καταβολή της σύνταξης στους συγκεκριμένους λογαριασμούς γινόταν επί σειρά ετών, με αποτέλεσμα να καταβληθεί αχρεωστήτως ποσό συντάξεων και να ζημιωθεί το Ελληνικό Δημόσιο με συνολικό ποσό ύψους άνω των πέντε εκατομμύριων ευρώ και συγκεκριμένα 5.464.290,83 ευρώ.

Οι 59 ταυτοποιηθέντες συνδικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών απολογήθηκαν στο πλαίσιο της διενεργούμενης προανάκρισης για απάτη κατ’ εξακολούθηση, διότι παρά το θάνατο του συνταξιούχου δεν προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την δήλωση του γεγονότος (θανάτου) στις αρμόδιες για την καταβολή σύνταξης Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η καταβολή της σύνταξης επί σειρά ετών.

Επιπλέον ταυτοποιήθηκαν 43 περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων, που αφορούν σε συνολικά 25 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, όπου υφίσταντο επίσης τραπεζικοί λογαριασμοί με συνδικαιούχους. Και στις περιπτώσεις αυτές εξατομικεύτηκαν οι υπαίτιοι, ενώ το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε, θα υποβληθεί κατά περίπτωση στις κατά τόπους αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Η καταβολή της σύνταξης στους συγκεκριμένους 43 λογαριασμούς είχε ως αποτέλεσμα η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου να ανέλθει στα 3.015.988,74 ευρώ

Συνολικά στις 102 περιπτώσεις, όπου υπήρχαν τραπεζικοί λογαριασμοί με συνδικαιούχους, η ζημιά σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 8.480.279,57 ευρώ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις συνδικαιούχων διαπιστώθηκε ότι είχαν αποβιώσει ή δεν ταυτοποιήθηκε η διεύθυνση κατοικίας τους, ενώ από τη μέχρι τώρα διερεύνηση δεν προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στις υποθέσεις αυτές.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες 77 περιπτώσεις, όπου προκλήθηκε συνολική ζημιά ύψους 4.384.450,69 ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο, συνεχίζεται η έρευνα για τη διακρίβωση των στοιχείων των ατόμων που έλαβαν κατά περίπτωση παράνομα σύνταξη, καθώς είτε δεν υπήρχε συνδικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε δεν προέκυψαν τα στοιχεία της ταυτότητάς του από τα παρεχόμενα στοιχεία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει και η επιμέρους υποβολή των 43 περιπτώσεων στις κατά τόπο Εισαγγελικές Αρχές.