Στόχος μας: Η Πάτρα να γίνει μια «έξυπνη» πόλη

advertisement

Ποια είναι η σχέση της τεχνολογίας με τη σύγχρονη πόλη;

Οι εξελίξεις στην πληροφορική συνιστούν απειλή για τους σκεπτόμενους πολίτες;

Στην πόλη του αύριο η τεχνολογία θα παίζει καθοριστικό ρόλο;

Οφείλει η σύγχρονη πόλη να εξασφαλίσει συνθήκες και γνώση για τους πολίτες

της ώστε να εξαλειφθεί ο ψηφιακός αναλφαβητισμός;

Η εξάπλωση του ιντερνετ μπορεί να βοηθήσει μια πόλη, ανεβάζοντας το επίπεδο

ενημέρωσης των κατοίκων της;

Αν ανέβει η συνολική διείσδυση των υπολογιστών στους πολίτες, θα δημιουργηθεί

μια κριτική μάζα στον πληθυσμό, που θα έχει τη δυνατότητα ουσιαστικής

παρέμβασης στα δρώμενα της πόλης;

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής, προωθεί την τοπική ανάπτυξη;

Θα μπορούσαν να απαριθμηθούν δεκάδες ερωτήματα, τα οποία αναζητούν

καθημερινά και όλο πιο επιτακτικά τα τελευταία χρόνια, απαντήσεις.

Είναι γεγονός πως η πόλη μας,  ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται στην πρωτοπορία, αφού διαθέτει «εν υπνώσει» το πιο μεγάλο, εκτός Αθηνών, μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών  (80 περίπου χλμ, αλλά και 150 χλμ σωληνώσεις) το αφήνει ανεκμετάλλευτο. Αντίθετα αρκετοί Δήμοι στη χώρα,  εκμεταλλεύτηκαν  το δίκτυό τους, αλλά και τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, της κοινωνίας της πληροφορίας. Ο Δήμος Ηρακλείου, τα 4 τελευταία χρόνια, βρίσκεται στις  πιο «έξυπνες» παγκόσμια πόλεις και βραβεύεται για αυτό.

Το μέλλον ανήκει στις έξυπνες πόλεις, εκείνες που χρησιμοποιούν σωστά τη νέα

τεχνολογία και τα έξυπνα συστήματα, με ενημερωμένους όμως πολίτες, που να ξέρουν να τα χρησιμοποιούν. Προς αυτήν την κατεύθυνση, θα κινηθούμε αμέσως μετά τις εκλογές και με δεδομένο, πως οι υποδομές υπάρχουν, θα αναπτύξουμε πλήρως την ευρυζωνικότητα.

Είναι γνωστό πως οι πρώτες σε ανάπτυξη, πόλεις στην Ευρώπη, είναι εκείνες που

έχουν πρωτοπορία σε ευρυζωνικές υποδομές, αλλά και σε πολίτες-γνώστες, άρα και

χρήστες των δυνατοτήτων των ψηφιακών συστημάτων.

Πόλεις που καθορίζουν βασικές τους λειτουργίες, στηριζόμενες σε υποδομές, αλλά

και εργαζόμενους-δημότες, που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες.

Ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, κατευθύνσεις ώστε να αποφεύγετε η κυκλοφοριακή

συμφόρηση, βελτίωση των μετακινήσεων, εξυπηρέτηση του πολίτη, αναζήτηση του

κλεμμένου αυτοκινήτου η ακόμα και του χαμένου κατοικίδιου, πληροφοριακές

οδηγίες που βοηθούν στην καθημερινότητα, ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων,

πληρωμές με ηλεκτρονικό τρόπο, είναι ενδεικτικά, μερικές μόνο από τις

δυνατότητες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ταχύτητα εδώ παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού εκτός των άλλων σημαίνει κέρδος σε χρόνο και χρήμα.

Το πιο χαρακτηριστικό όμως μιας έξυπνης πόλης είναι το πόσο γρήγορα

προσαρμόζεται στις ανάγκες των κατοίκων της.

Η προσαρμογή αυτή, είναι συνάρτηση του πόσο γρήγορα και εύκολα, μπορούν να

δημιουργηθούν κοινωνικά δίκτυα, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις δηλαδή, μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

Εκεί βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση για το άμεσο μέλλον. Γρήγορα θα δούμε την

πόλη να ορίζεται, όλο και περισσότερο από τις πληροφοριακές δομές της και λιγότερο από τις φυσικές.

Η τεχνολογία είναι το μέσον, με το οποίο ο άνθρωπος βελτιώνει τη ζωή του.

Εφόσον η δόση είναι σύμφωνη με αυτήν την αρχή, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.

Όταν παρασυρόμαστε και ξεχνάμε το στόχο, δηλαδή το πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε με την τεχνολογία, συνήθως επέρχονται και οι αρνητικές επιπτώσεις.

Η ηλεκτρονική δημοκρατία, μπορεί να προσφέρει με αυτές τις συνθήκες,

ολοκληρωμένη βοήθεια και πληροφόρηση, είτε σε πολίτες είτε σε κοινωνικές ομάδες, είτε σε πόλεις.

Το διαδίκτυο, η κοινωνική δικτύωση, όταν χρησιμοποιούνται σωστά,  συμβάλουν στη δημοκρατία. Το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία με την παγκοσμιοποίηση και αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη.