Το Επιμελητήριο Αχαϊας απέστειλε σήμερα την κατωτέρω επιστολή στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη

advertisement

Κύριε Υπουργέ,

Με απόφασή σας, δίνεται η δυνατότητα στους φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004 να μπορούν έως την 30η Ιουνίου 2014 να υποβάλλουν αίτηση για την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου τους έως την 31 Δεκεμβρίου 2016.

 

Με την παρούσα, σας ενημερώνουμε, πως στην ίδια κατηγορία, όσον αφορά την καθυστέρηση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, είναι και επιχειρήσεις που είχαν υπαχθεί στον νόμο 2601/98 και δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν το επενδυτικό τους πρόγραμμα, λόγω των οικονομικών συνθηκών, της ύφεσης και της ανύπαρκτης παροχής ρευστότητας από το τραπεζικό σύστημα.

Σήμερα, όμως οι συνθήκες είναι διαφορετικές και στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας μας, χρειάζεται να συνεισφέρουμε όλοι.

Στα πλαίσια αυτά και με δεδομένο ότι αυτής της κατηγορίας οι επιχειρήσεις είναι ελάχιστες, παρακαλούμε να εξετάσετε την έκδοση απόφασης, που να περιλαμβάνει και αυτές στην κατάθεση αίτησης έως την 30 Ιουνίου 2014, για παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού τους σχεδίου έως την 31 Δεκεμβρίου 2016

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Πλάτων Μαρλαφέκας