Eυρωπαική Ένωση: Τα δικαιώματα των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά

advertisement

Η ανάγκη για παροχή προστασίας στους καταναλωτές είναι μεγαλύτερη από ποτέ άλλοτε, καθώς η ταχεία ανάπτυξη του Διαδικτύου και η παγκοσμιοποίηση έχουν παράλληλα δημιουργήσει νέες προκλήσεις, παρά το γεγονός πως η εσωτερική αγορά της ΕΕ, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, έχει αποφέρει τεράστια οφέλη στους πάνω από 500 εκατομμύρια πολίτες της.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας κοινοβουλευτικής περιόδου, το Κοινοβούλιο προάσπισε σε συστηματική βάση τα δικαιώματα των καταναλωτών στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αγορών στο Διαδίκτυο, και διασφάλισε την παροχή στήριξης, όποτε αυτή απαιτείται.

Συνέδραμε στη διευκόλυνση της μετακίνησης σε ολόκληρη την ΕΕ, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για ψυχαγωγικούς, και σημείωσε σημαντική επιτυχία συνάπτοντας συμφωνία με τις εθνικές κυβερνήσεις, βάσει της οποίας επιβάλλεται η μείωση των χρεώσεων περιαγωγής της κινητής τηλεφωνίας, ιδίως για τα δεδομένα.

Οι βουλευτές του ΕΚ αγωνίστηκαν για την ασφάλεια των τροφίμων, την ενημέρωση των καταναλωτών και την καλή μεταχείριση των ζώων. Βοήθησαν επίσης στη βελτίωση της σήμανσης των τροφίμων και καταψήφισαν νόμους σχετικά με τα «νέα τρόφιμα», όταν οι εθνικές κυβερνήσεις αρνήθηκαν να συμφωνήσουν στη σήμανση των προϊόντων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα.

Στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την προστασία των καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες από εμπόρους άλλων κρατών μελών της ΕΕ.

Το ΕΚ στήριξε την επικαιροποιημένη οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών της ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2011 και παρέχει σαφείς και εναρμονισμένους κανόνες στους καταναλωτές σε όλη την ΕΕ. Η οδηγία αυτή προβλέπει μεταξύ άλλων μια προθεσμία υπαναχώρησης 14 ημερών στη διάρκεια της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να αλλάξουν γνώμη για τις αγορές που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως, την καθιέρωση σαφών κανόνων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών και τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την παράδοση, σύμφωνα με τους οποίους ο πωλητής φέρει την ευθύνη σε περίπτωση που ένα προϊόν έχει υποστεί φθορά κατά τη μεταφορά.

Οι ευρωβουλευτές επικεντρώθηκαν κυρίως στις διαδικτυακές αγορές. Το 2012, το 45% των ευρωπαίων καταναλωτών πραγματοποίησαν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, έναντι ποσοστού 20% το 2004, γεγονός που καθιστά το Διαδίκτυο το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο μέσο για εξ αποστάσεως πωλήσεις.

Εξάλλου, το 2010, το ΕΚ πραγματοποίησε σημαντική αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με την σήμανση των τροφίμων ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προβαίνουν σε συνειδητές και υγιεινές επιλογές κατά την αγορά τροφίμων. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, βασικά διατροφικά στοιχεία, όπως η ενεργειακή αξία, τα λιπαρά, τα σάκχαρα και το αλάτι, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στις ετικέτες των τροφίμων. Η απαίτηση αναγραφής της χώρας προέλευσης θα επεκταθεί σε όλα τα προϊόντα κρέατος. Οι κανόνες για τις ημερομηνίες «ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από» ή «λήξης» θα είναι πιο συνεκτικοί, ενώ οι αλλεργιογόνες ουσίες των τροφών θα αναγράφονται με ευκρίνεια μαζί με τα υπόλοιπα συστατικά.

Το ΕΚ καταψήφισε νόμους σχετικά με τα επονομαζόμενα «νέα τρόφιμα», όταν κατέστη σαφές ότι οι εθνικές κυβερνήσεις δεν ήταν σύμφωνες με τη σήμανση των προϊόντων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Οι ευρωβουλευτές, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, νοιάζονται για την ορθή μεταχείριση των ζώων, καθώς και για το δικαίωμα των καταναλωτών στην κατάλληλη ενημέρωση. Νέες προτάσεις ετοιμάζονται επί του παρόντος.

Επίσης, τα μέλη του ΕΚ ανέλαβαν δράση ώστε να απαγορεύσουν την αποκαλούμενη «κόλλα κρέατος», μια ουσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συγκόλληση υπολειμμάτων κρέατος για το σχηματισμό ενιαίων κομματιών. Λόγω του κινδύνου παραπλάνησης των καταναλωτών, το Κοινοβούλιο άσκησε βέτο στην εν λόγω πρόταση.

Οι βουλευτές του ΕΚ επιμένουν στη διατήρηση των αυστηρών ελέγχων ασφαλείας στις καλλιεργούμενες ποικιλίες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και των κανόνων σήμανσης, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών.