Αχαΐα: Χορήγηση ή ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2014

advertisement

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει για την αποφυγή της ταλαιπωρίας και του συνωστισμού των πολιτών που κατέχουν Κάρτα Μετακίνησης ΑμεΑ θεωρημένη για το έτος 2013, πως η κάρτα ισχύει έως και 31/05/2014.

Η χορήγηση ή ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 έχει ξεκινήαρχίζει στις 15/4/2014 και λήγει στις 31/12/2014.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους δικαιούχους των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ είναι:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (δίνεται από την Υπηρεσία)

2. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και να αναφέρει τη διάρκεια αυτής η απόφαση Κ.Ε.Π.Α. (φωτοτυπία και πρωτότυπο).

3. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος 2013 που αφορά (εισοδήματα έτους 2012) ή Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση για το παραπάνω έτος θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία).

5. Βιβλιάριο Υγείας – Ασθενείας σε ισχύ προκειμένου να σφραγισθεί από την Υπηρεσία.

Για τους νέους δικαιούχους απαιτούνται όλα τα παραπάνω συν δύο (2) φωτογραφίες.

 

– Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας (Κανάρη 44, Πάτρα, τηλ. 2613620711-712 ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών –ΚΕΠ)