Πανεπιστήμιο Πατρών: Εκλογή από την Ακαδημία και η Επιστήμη της Πολυπλοκότητας

advertisement

Η Επιστήμη της Πολυπλοκότητας («Complexity Science») έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 30 χρόνια με στόχο να αντιμετωπίσει πολύπλοκα προβλήματα όλων των επιστημών με ενιαίο τρόπο και κοινή μεθοδολογία.

Η πληθώρα νέων πειραματικών αποτελεσμάτων και τεχνολογικών ανακαλύψεων οδήγησαν στην παραδοχή ότι ο κόσμος μας δεν διέπεται από απλές γραμμικές σχέσεις, αλλά από νόμους μη γραμμικών αλληλεπιδράσεων πολλών μεταβλητών.

 

Αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι η φύση και η ζωή γύρω μας εξελίσσονται και προσαρμόζονται διαρκώς, αρνούμενες να υποταχθούν στους κανόνες του ντετερμινισμού και της απλής στατιστικής ανάλυσης.

Η Πολυπλοκότητα βρίσκεται στο σταυροδρόμι πολλών επιστημών, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, η Βιολογία, η Ιατρική και η Επιστήμη Υπολογιστών, ενώ διακρίνονται ήδη οι επιρροές της στο χώρο της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών.

Πρόκειται για μια διεπιστημονική θεώρηση συστημάτων που διαφέρουν ευρύτατα από άποψη χαρακτήρα και μεγέθους: Από τη δυναμική πληθυσμών και την ανάπτυξη μικρο–οργανισμών, μέχρι τις ταλαντώσεις σεισμογράφων και ηλεκτροκαρδιο-(και εγκεφαλο-) γραφημάτων και τις διακυμάνσεις του Χρηματιστηρίου, υπάρχει μια τεράστια ποικιλία πολύπλοκων φαινομένων που εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά.

Αυτή ακριβώς η ομοιότητα μεταξύ τους είναι που καθιστά δυνατή τη μαθηματική ανάλυση και μοντελοποίησή τους και μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την πολύπλοκη συμπεριφορά τους.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλή θέση διεθνώς όσον αφορά στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις στον σύγχρονο αυτό τομέα. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας 22 Θερινά Σχολεία και 5 Διεθνή Συνέδρια σε θέματα «Μη Γραμμικής Δυναμικής και Πολυπλοκότητας».

Έλληνες επιστήμονες ηγούνται Ελληνικών αλλά και Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων και διοργανώνουν σειρά Διεθνών Μεταπτυχιακών Σχολείων με θέμα τη «Μαθηματική Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Συστημάτων».

Σήμερα που υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους φοιτητές μας των Φυσικομαθηματικών αλλά και πολλών άλλων κατευθύνσεων, να γνωρίζουν ότι μέσω των ευρύτερων επιστημονικών γνώσεων αλλά και της εξοικείωσης με τα Μαθηματικά και τη χρήση υπολογιστών που προσφέρει η επιστήμη της Πολυπλοκότητας μπορούν να αξιοποιήσουν ευκαιρίες που προσφέρονται διεθνώς από πολλά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα για θέσεις ερευνητικής εργασίας σε διεπιστημονικά αντικείμενα.