Πάτρα: Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με εξέχον το θέμα της τελετής Αφής Ολυμπιακής Φλόγας

advertisement

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την τελετή Αφής Ολυμπιακής Φλόγας και την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να ανάψει η Φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων στις 30 Απριλίου 2014 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, συνεδριάζει την Μεγάλη Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Η 7η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την πρόσκληση της οποίας υπογράφει ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Καρπέτας και η οποία απεστάλη χθες, θα διεξαχθεί τη Μ. Τρίτη 15 Απριλίου 2014 και ώρα 15.30 στην Πάτρα, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50).
Να σημειωθεί πως στις 15.00 την ίδια ημέρα, θα προηγηθεί μία ακόμη συνεδρίαση, η 6η, με μοναδικό θέμα την εκλογή γραμματέα Περιφερειακού Συμβουλίου έπειτα από την παραίτηση του Κώστα Παπακωνσταντίνου από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Συζήτηση σχετικά με την τελετή Αφής Ολυμπιακής Φλόγας (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας)
2. Διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Δυτικής Ελλάδας «Ο Άγιος Λουκάς» (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Aχαΐας Γρηγόρης  Αλεξόπουλος)
3. Έγκριση πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση νέων έργων στη ΣΑΕΠ 401 (πρώην  «Ταμείο Μολυβιάτη») του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2014 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας Γεώργιος  Αγγελόπουλος)
4. Έγκριση προένταξης -λόγω επείγουσας ανάγκης- ενός νέου έργου στο ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα  2014 Π.Ε. Ηλείας, χρηματοδοτούμενου από τους ΚΑΠ με τίτλο « Αγορά ακίνητου για την διαπλάτυνση του δρόμου Κρέστενα-Ανδρίτσαινα πριν τον οικισμό Μπαρακίτικα » προϋπολογισμού 8.000,00 € (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας)
5. Έγκριση  απευθείας εξαγοράς ακινήτου  με τη διαδικασία του άρθρου 23 του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179Α)  & τον ορισμό δυο Περιφερειακών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής  της παρ. 4 του  άρθρου 13 του ΠΔ 242/96 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας  Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας)
6. Παράταση του χρόνου για την ολοκλήρωση υποχρεώσεων ιχθυοτροφικού έτους 01.03.2013 – 28.02.2014 του Αλιευτικού συνεταιρισμού Δ.Λαρισσού Αχαΐας «Ο ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ», μισθωτή του Δημόσιου ιχθυοτροφείου “ΠΡΟΚΟΠΟΣ” και  αύλακα “ΚΕΝΤΡΟΣ” μέχρι την 25η.05.2014, με προϋποθέσεις (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Aχαΐας Γρηγόρης  Αλεξόπουλος)
7. Τροποποίηση της απόφασης 149/10.9.2012 (13η Συνεδρίαση) του Περιφερειακού  Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 53/28.02.2013 (6η Συνεδρίαση) και ισχύει, ως προς το διαθέσιμο ποσό για την υλοποίηση της μικροφωνικής εγκατάστασης σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαμόρφωσης αίθουσας για τις ανάγκες των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (εισηγητής: Περιφερειάρχης  Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας)
8. Έγκριση δημοπράτησης και τρόπου ανάθεσης των κάτωθι έργων :
1. «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης (διάβαση πεζών): α) Πατρών Κλάους-Δαμίρη (91) και β) Ελ. Βενιζέλου-Μεσογείων εντός της πόλεως των Πατρών», προϋπολογισμού 70.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
2. «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στους κόμβους: α)Δροσίνη-Καρακανδά και Ναυρίνου-Αγ. Τρύφωνος εντός της πόλεως της Αμαλιάδας», προϋπολογισμού 90.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών   Νικόλαος Υφαντής)
9. Έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ – ΟΙΝΟΗΣ», ποσού 92.865,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του Ν. 3316/2005 (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας   κ. Χαράλαμπος Καφύρας)
10. Σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Β’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2014 Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Aχαΐας   κ. Γρηγόρης  Αλεξόπουλος)
11. Έγκριση έκθεσης ελέγχου λήξης της εκκαθάρισης Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης –Ν.Ε.Α. (εισηγητής :πρώην Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιχείρησης  Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α.  κ. Γεώργιος  Αθανασόπουλος)
12. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή, με σκοπό το κλείσιμο του έργου INTEGRASTE που υλοποιεί η  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βάσει σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας   κ. Γεώργιος  Αγγελόπουλος)
13. Έγκριση τρόπου ανάθεσης έργων του Ν.3669/2008  που έχουν ενταχθεί στο Επενδυτικό πρόγραμμα της Π.Ε. Ηλείας έτους 2014,  σύμφωνα με το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ Α26) και την εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας)
14. Επικύρωση πρακτικών της 19ης /2013 και 21ης /2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας