Πάτρα: Επίσκεψη της “Πρωτοβουλίας για την Πάτρα” με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Γ. Παναγιωτάκη

advertisement

Η “Πρωτοβουλία για την Πάτρα” αντιλαμβανόμενη την ανάγκη ουσιαστικής διασύνδεσης του πανεπιστημίου Πατρών με την πόλη, επισκέφθηκε σήμερα την Πρυτανεία, όπου εκεί ο υποψήφιος Δήμαρχος και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Ανδρέας Τζουραμάνης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τον πρύτανη κ. Γιώργο Παναγιωτάκη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ίδρυμα, για το ερευνητικό και επιστημονικό έργο, καθώς και για τις προοπτικές καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των Αρχών της πόλης και του Πρυτανικού Συμβουλίου.

Ο κ. Παναγιωτάκης περιέγραψε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το ίδρυμα εξαιτίας των τελευταίων οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων. Παράλληλα τόνισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας με τον Δήμο σε διάφορα ζητήματα, όπως π.χ. η εκπαίδευση των εργαζομένων του Δήμου από το Πανεπιστήμιο. Από την πλευρά του, όμως, ο Δήμος πρέπει και αυτός να σταθεί αρωγός σε ευαίσθητα θέματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο, κάτι που δεν έχει συντελεσθεί μέχρι σήμερα από καμία δημοτική αρχή. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν τόσο το θέμα της απομάκρυνσης των Ρομά από την περιοχή του Πανεπιστημίου (στο οποίο ο Δήμος ήταν αντίδικος) όσο και στην ελεγχόμενη κυκλοφορία στο χώρο κατά τις νυχτερινές ώρες (με τις μπάρες που τοποθετήθηκαν). Σε κάθε περίπτωση, γνώμονας των ενεργειών αυτών υπήρξε ο περιορισμός της παραβατικότητας και ο κ. Παναγιωτάκης δεν δίστασε να αντιμετωπίσει χρόνια ζητήματα που όλοι διαπίστωναν αλλά κανείς δεν είχε την τόλμη να τα αντιμετωπίσει.

 

Οι κ.κ. Παναγιωτάκης και Τζουραμάνης συμφώνησαν στην ανάγκη θεσμικής δημιουργίας μιας μόνιμης επιτροπής με την συμμετοχή του Πανεπιστημίου και του Δήμου ώστε να υπάρχει τόσο ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας όσο κυρίως επιστημονικές απαντήσεις σε ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος, απαντήσεις που μέχρι σήμερα πολλές φορές δίδονταν με απευθείας ανάθεση μελετών από το Δήμο σε συγκεκριμένους ακαδημαϊκούς. Τέλος, κοινή πεποίθηση αμφοτέρων είναι ότι υφίσταται η ανάγκη εκπόνησης ενός οργανωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη δεσμών με πόλους καινοτομίας και ερευνητικούς φορείς της Δυτικής Ελλάδας, ώστε να επιτευχθεί η απολύτως αναγκαία δημιουργία θέσεων εργασίας για τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου μας.

Τον κ. Τζουραμάνη συνόδευσαν τα μέλη της παράταξης Ανδρέας Γιαννακόπουλος, Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος και Πολυχρόνης Μπακομήτρος (φοιτούντες και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών), οι οποίοι από την πλευρά τους τόνισαν την ανάγκη στήριξης του Δημόσιου Πανεπιστημίου και ποικιλότροπης διασύνδεσής του με την πόλη καθώς αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.