Εικόνες του κόσμου

advertisement

Η ειρήνη , η αγνότητα και η ησυχία του κόσμου, σε μια φωτογραφία.