Πάτρα: Επαφές του Παναγιώτη Λαλιώτη με επιχειρηματικούς και παραγωγικούς φορείς

advertisement

Το ρόλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στη στήριξη, ενίσχυση και ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας επεσήμανε σε επαφές που είχε με επιχειρηματικούς και παραγωγικούς φορείς, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Παναγιώτης Λαλιώτης.

Όπως τονίζει, ο κ. Λαλιώτης η τοπική επιχειρηματικότητα αποτελεί τον πυρήνα της βιώσιμης ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος. «Η δημιουργία δομών ανταγωνισμού, η προσέλκυση των επενδύσεων, η προαγωγή της επιχειρηματικότητας και η ανάπτυξη αποτελεσματικού ανθρώπινου δυναμικού είναι το νέο στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσει η νέα περιφερειακή αρχή, με όραμα, δυναμικές πρωτοβουλίες και οργανωμένο σχέδιο. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες για να έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη και οικονομική ανάκαμψη», τόνισε ο κ. Λαλιώτης.

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης έγινε αποδέκτης των προβλημάτων του επιχειρηματικού και παραγωγικού κόσμου, όπως η γραφειοκρατία που δημιουργεί «αναχώματα» και προκαλεί καθυστερήσεις. Η Περιφέρεια, όπως ανέφερε, ο κ. Λαλιώτης, πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την άρση των αδιεξόδων που λειτουργούν ως «τροχοπέδη» τόσο στην ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων, όσο και στην προσέλκυση νέων.

Ο κ. Λαλιώτης, ανακοίνωσε πως η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει συγκροτημένα με τη συμβολή των περιφερειακών Αρχών, οι οποίες μπορούν και πρέπει να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα με σκοπό να προσελκυσθούν ιδιωτικές επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και νέα εισοδήματα.

Επίσης, απαιτούνται πολιτικές για την ενίσχυση των καινοτομιών και των τεχνολογιών σε περιφερειακό επίπεδο.