Αγγελική Σαγιά: “Ανυπαρξία κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Πατρέων”

advertisement

Οι πολίτες του Δήμου Πατρέων δεν έχουν ανάγκη από ορισμένους ακόμα «φιλάνθρωπους» Κυρίους και Κυρίες, αλλά έχουν ανάγκη από υπερασπιστές των συμφερόντων τους.

Μια σύγχρονη κοινωνική πολιτική, αυτή που εμείς πρεσβεύουμε, είναι εκείνη που στο κέντρο της προσοχής της έχει τους πολίτες, που επιβάλλεται να έχουν τα ίδια δικαιώματα σε όλες τις κοινωνικές παροχές.

Τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας και η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας έχουν επιδεινώσει σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης, οδηγώντας σε διεύρυνση των ανισοτήτων. Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας, αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στην πρόσβαση σε αντίστοιχες κοινωνικές παροχές. Οι παροχές χαρακτηρίζονται κυρίως από μεγάλα κενά και ιδιαίτερα γραφειοκρατικούς μηχανισμούς. Η διάρθρωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας του Δήμου Πατρέων, το καθιστούν ιδιαίτερα αναποτελεσματικό.

Την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πολλά νοικοκυριά της πόλης μας, φανερώνει η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων τον τελευταίο χρόνο στην Τράπεζα Τροφίμων του Δήμου Πατρέων, περισσότερες από 1000 οικογένειες, αλλά αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις βασικότερες ανάγκες τους λόγω περιορισμένης εισροής τροφίμων και διαφόρων ειδών πρώτης ανάγκης. Τα στοιχεία απεικονίζουν με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο την ανέχεια που βιώνουν αρκετοί συμπολίτες μας.

Στόχος μας είναι, η δημιουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και εθελοντών πολιτών το οποίο θα διευρύνεται καθημερινά για να προσφέρει σε άπορους και κοινωνικά αποκλεισμένους συμπολίτες μας, αυξάνοντας έτσι την περιορισμένη εισροή τροφίμων και διαφόρων ειδών πρώτης ανάγκης. Ενέργειες ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης, ανάπτυξη και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού, άμεση ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των ομάδων στόχου, ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων, εκδηλώσεις, διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης, δημοσιοποίηση του σχεδίου και των δράσεων στα τοπικά ΜΜΕ.

Η Κοινωνική Πολιτική δεν αποτελεί για μας «φιλανθρωπία» αλλά υπεύθυνη και σοβαρή πολιτική παρέμβαση.

Αγγελική Σαγιά

Μέλος της παράταξης «Πρωτοβουλία για την Πάτρα»