Και η Ελλάδα υιοθέτησε τους κανονισμούς της ΕΕ για τα διαζύγια ζευγαριών από διαφορετικές χώρες

advertisement

Το «πράσινο φως» έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της Ελλάδας να υιοθετήσει τους κανόνες της Ε.Ε. που επιτρέπουν στα ζευγάρια από διαφορετικές χώρες να επιλέγουν ποιας χώρας νομοθεσία θα εφαρμόζεται σε περίπτωση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού τους.

Στόχος του κανονισμού, τον οποίο έχουν ήδη ενσωματώσει στο εθνικό τους δίκαιο άλλα 15 κράτη μέλη της Ε.Ε., είναι η παροχή βοήθειας στα ασθενέστερα μέρη.

Τα ζευγάρια θα είναι σε θέση να συμφωνούν εκ των προτέρων ποιο δίκαιο θα εφαρμόζεται σε περίπτωση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού τους. Σε περίπτωση που το ζευγάρι δεν μπορεί να συμφωνήσει, οι δικαστές θα έχουν στη διάθεσή τους κοινή μέθοδο για να αποφασίζουν ποιας χώρας η νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί.

Με σχεδόν 1 εκατομμύριο διαζύγια στην Ε.Ε. το 2009, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, οι κανόνες αυτοί βοηθούν τα ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων, εκείνα που ζουν χωριστά σε διαφορετικές χώρες ή ζουν μαζί σε χώρα άλλη από τη χώρα καταγωγής τους, και τα προστατεύει από πολύπλοκες, μακροχρόνιες και επώδυνες διαδικασίες