Πάτρα: Ημερίδα για την πορεία υλοποίησης του ΔΕΠΙΝ 2007-2013 τους κανόνες ελέγχου και τη διαφάνεια

advertisement

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Πορεία Υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ.Ε.Π.Ι.Ν. 2007- 2013, Κανόνες Ελέγχου & Διαφάνειας».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη, 28 Ιανουαρίου στις 11.00 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αγοράς Αργύρη στην Πάτρα.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα και του Βασίλειου Κατριβέση, Γενικού Διευθυντή Διοίκησης, Ελέγχου Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του Υπουργείου Οικονομικών.

Θα ακολουθήσουν ομιλίες από την Προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άλκηστη Σταθοπούλου με θέμα «Πορεία Υλοποίησης Ε.Π. ΔΕΠΙΝ και Προβλήματα», τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμής ΚΠΣ, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών & Ταμείου Συνοχής, Δημήτρη Σουσούνη με θέμα «Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Απάτη» και τον Διευθυντή της 51ης Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Παναγιώτη Αλεξόπουλο με θέμα «Οι κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης».