Αίγιο: Ανάθεση έργου καθαριότητα της λιμενικής ζώνης

advertisement

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας πρόκειται να προβεί σε ανάθεση της καθαριότητας της λιμενικής ζώνης, του λιμένα Αιγίου και των γραφείων Δ.Λ.Τ.Α. για χρονικό διάστημα ενός έτους.

Πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανάθεσης θα δίνονται στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την ανωτέρω εργασία όπως μέχρι 3/2/2014 και ώρα 12.00, να καταθέσουν οικονομικές προσφορές στην υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Α. (οδός Ψαρρών 2, κεντρικό λιμάνι Αιγίου, τηλ: 26910-21522) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου αυτές να αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.