ΟΑΕΔ: Πως θα γίνουν οι πληρωμές 5μήνων Κοινωφελούς Εργασίας

advertisement

Με έγγραφο του ο ΟΑΕΔ κάνει γνωστή την διαδικασία που θα τηρείται για τις πληρωμές των αμοιβών εργαζομένων κοινωφελούς εργασίας .

Συγκεκριμένα το έγγραφο του ΟΑΕΔ αναφέρει ότι στο πλαίσιο των Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε Επιβλέποντες Φορείς με τα λεγόμενα 5μηνα  γίνεται γνωστό ότι ότι μετά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών από τον Επιβλέποντα Φορέα στο αρμόδιο ΚΠΑ2 και τον απαραίτητο διοικητικό έλεγχο, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 θα προβαίνει στην έγκριση της πληρωμής με την έκδοση απόφασης για την καταβολή της επιχορήγησης τόσο των καθαρών αποδοχών για τους ωφελούμενους όσο και του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη-εργαζομένου) για τον Επιβλέποντα Φορέα εντός πέντε (5) ημέρων.

Σε περίπτωση που η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ μήνα αναφοράς) υποβληθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε θα εγκρίνεται η πληρωμή με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης μόνο για τις καθαρές αποδοχές των ωφελούμενων .

Στην ανωτέρω περίπτωση η έγκριση της πληρωμής με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης  για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών θα λαμβάνει χώρα αμέσως μετά και την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) από τον Επιβλέποντα Φορέα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο ΟΑΕΔ καθιστά υπευθύνους τους φορείς που απασχολούνται οι εργαζόμενοι κοινωφελούς εργασίας για τυχόν καθυστερήσεις στις πληρωμές τους

Πηγή: dikaiologitika.gr