Δωρεάν γεύμα για μαθητές σε 290 δημοτικά σχολεία

advertisement

Πρόσκληση προς τα κυλικεία 290 δημοτικών σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα απευθύνει η ειδική υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου για το σχολικό έτος 2013-2014 ανέρχεται σε 8.180.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Το δεκατιανό των μαθητών θα περιλαμβάνει:

– Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (Δύο μέρες).

– Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (Δύο μέρες).

– Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 130 γραμμαρίων (Μία μέρα).

Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο της υπό διαπραγμάτευση σύμβασης

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ της ειδικής υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του ΥΠΑΙΘ Δράσεων και του αντίστοιχου μισθωτή του κυλικείου.

Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων), σύμφωνα με τους όρους της υπ ́αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΥΑ, όπως ισχύει, και τιμή προσφοράς 1 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α4-442/30-08-2012 ΥΑ και επιπλέον, ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον ≥10 %, δηλαδή κατά μέγιστο ≤0,90 ευρώ/ ανά τεμάχιο.

Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων), σύμφωνα με τους όρους της υπ ́αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΥΑ, όπωςισχύει, και τιμή προσφοράς 1,25 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α4-442/30-08-2012 ΥΑ και επιπλέον, ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον ≥10 %, δηλαδή κατά μέγιστο ≤ 1,12 ευρώ/ανά τεμάχιο.

Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους ≥130 γραμμαρίων, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 Υ.Α. όπως ισχύει και τιμή προσφοράς 1 ευρώ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α4-442/3008-2012 ΥΑ και επιπλέον, ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον ≥10 %, δηλαδή κατά μέγιστο ≤ 0,90 ευρώ/ ανά τεμάχιο.