Σήμα κινδύνου για τα «κόκκινα» δάνεια από Προβόπουλο

advertisement

Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί συστηματικά το ζήτημα των «κόκκινων» δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τα οποία έχουν φτάσει στο 30%, υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβόπουλος την Τετάρτη σε ημερίδα του ΣΕΒ τονίζοντας ότι ,«η παρατεταμένη επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών επηρέασε δυσμενώς τη δυνατότητα συνεπούς εκπλήρωσης των δανειακών τους υποχρεώσεων».

Περαιτέρω άνοδος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 40%, από 32% που ήταν το 2013, εκτίμησε ότι θα υπάρξει το 2014 ο Μάριος Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος της PricewaterhouseCooper (PwC) Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία ΑΕ

«Το πρόβλημα επέτεινε η κατάχρηση νομοθετικών διευκολύνσεων από δανειολήπτες ικανούς να εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Έτσι, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν στο 30%», πρόσθεσε ο Γ. Προβόπουλος.

«Η οικονομία βρίσκεται σήμερα σε ένα μεταίχμιο», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας πως «τα χρόνια της κρίσης η τραπεζική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα προς τις επιχειρήσεις περιορίστηκε σταδιακά», τονίζοντας ότι «ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σήμερα δυσχέρειες στη χρηματοδότηση της παραγωγικής δραστηριότητας». Σημείωσε πάντως ότι η μείωση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις δεν είναι ένα αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζες της Ελλάδος, «σήμερα το τραπεζικό τοπίο στην Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει» καθώς η ανακεφαλαιοποίηση και η αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος έχουν οδηγήσει σε λιγότερες και ισχυρότερες τράπεζες, που έχουν εξασφαλίσει την κεφαλαιακή τους επάρκεια, απαραίτητη για την προστασία των καταθέσεων. Αυτό αποκαθιστά σταδιακά την εμπιστοσύνη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να ενισχυθεί μεσοπρόθεσμα η χορήγηση πιστώσεων στην οικονομία»

Ωστόσο, όπως τόνισε, «βραχυχρόνια εξακολουθούν να επιδρούν πολλοί παράγοντες, ώστε οι χορηγήσεις νέων δανείων να παραμένουν προς το παρόν περιορισμένες». Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή:

« α) οι εισροές καταθέσεων που παραμένουν χαμηλές, β) ο λόγος δανείων προς καταθέσεις πρέπει να διατηρείται σε συντηρητικό ύψος, γ) συγκριτικά με άλλες χώρες η χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι εγχώριες τράπεζες από το ευρωσύστημα παραμένει υψηλή και θα πρέπει σταδιακά να περιοριστεί σε πιο “λογικά” επίπεδα, δ) η τόνωση της εμπιστοσύνης, την οποία πέτυχε η ανακεφαλαιοποίηση αμβλύνεται από την ανησυχία που προκαλεί η συσσώρευση των δανείων σε καθυστέρηση».

Τέλος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, υπογράμμισε ότι «στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα επείγει η ριζική αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τομέα». «Αυτή θα θέσει σε κίνηση υγιείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δυνάμεις, ικανές να στηρίξουν τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας.

 

Πεποίθησή μου είναι ότι στο βαθμό που θα βελτιώνεται το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη στο μέλλον, οι δυνάμεις αυτές θα εμφανίζονται όλο και πιο ενεργά στο προσκήνιο. Μπροστά μας τώρα βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση να μετατρέψουμε την υπό εξέλιξη σταθεροποίηση σε δυναμική ανάπτυξη πάνω σε στέρεες βάσεις», σημείωσε.

Στο 40% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2014

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της PricewaterhouseCooper (PwC) Aνώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία ΑΕ, Μάριος Ψάλτης, εκτίμησε ότι θα υπάρξει περαιτέρω άνοδος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 40%, από 32% που ήταν το 2013, εκτίμησε ότι θα υπάρξει το 2014 ο Μάριος Ψάλτης. Επίσης ανέφερε ότι θα προστεθούν 20 δισ. ευρώ στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Αναφερόμενος γενικότερα στις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών ο Μ. Ψάλτης επισήμανε ότι θα πρέπει να επιτύχουν κέρδη προ προβλέψεων τουλάχιστον 4 με 5 δισ. ευρώ προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν. Η επάνοδος στην κερδοφορία είναι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ζημιές που θα προκύπτουν από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και κατ’ επέκταση να υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των εξυπηρετούμενων δανείων εκτίμησε ότι οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν στη δημιουργία εσωτερικών εξειδικευμένων μονάδων, επισημαίνοντας ότι το μοντέλο των bad banks στην Ελλάδα δύσκολα μπορεί να εφαρμοστεί.