Πάτρα: Συνεδριάζει την Πέμπτη το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

advertisement

Συνεδριάζει στο κτίριο «ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ», την Πέμπτη 16/1/2014 και ώρα 14:30, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Πατρέων, με τα παρακάτω θέματα.

1. Ορισμός μελών και πλαίσιο λειτουργίας επιτροπών του ΣΕΜ Δήμου Πατρέων. (Εισηγήτρια: Μαρία Ανδρικοπούλου Ρούβαλη, Πρόεδρος του ΣΕΜ – Αντιδήμαρχος Υποστήριξης Δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων & Ένταξης Μεταναστών).

2. Ενημέρωση για την υλοποίηση του Προγράμματος – στον Δήμο Πατρέων – Εθελοντικής Επιστροφής και Επανένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στη χώρα καταγωγής τους. (Εισηγήτρια: Μαρία Ανδρικοπούλου Ρούβαλη, Πρόεδρος του ΣΕΜ – Αντιδήμαρχος Υποστήριξης Δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων & Ένταξης Μεταναστών).

3. Ενημέρωση για το έργο «PROGRESS – JUST/2012/PROG/AG/AD» για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας με έμφαση στην επιχειρηματικότητα. (Εισηγήτρια: Μαρία Ανδρικοπούλου Ρούβαλη, Πρόεδρος του ΣΕΜ – Αντιδήμαρχος Υποστήριξης Δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων & Ένταξης Μεταναστών).