Εικόνες του κόσμου

advertisement

Ο κομήτης ISON κινείται προς τον Ήλιο, όπως φαίνεται και σε αυτή την εικόνα από το Solar and Heliospheric Observatory του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (SOHO).

Αυτή η φωτογραφία είναι αρκετά σύνθετη, δείχοντας την διαδρομή του κομήτη και την ηλιακή ατμόσφαιρα, την κορώνα.
REUTERS/ESA&NASA/SOHO/SDO