Διαγράφονται τα χρέη του ΕΟΠΥΥ και των ταμείων στα νοσοκομεία

advertisement

Με απόφαση του υπουργού Υγείας που δημοσιεύτηκε σήμερα διαγράφονται τα χρέη του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλιστικών ταμείων προς τα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα με απόφαση του υπουργού Υγείας που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr αποφασίζεται η διαγραφή των απαιτήσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσι­ών) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισμένους αυτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 ανεξαρτήτως του χρόνου τιμολόγησής τους, καθώς και των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ένα­ντι των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (νομικών προσώπων και δημοσίων υπηρεσιών) Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που προέρχονται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Η απόφαση αναφέρει ότι για τα διαγραφόμενα ποσά οι φορείς υποχρεούνται να ενημερώσουν τα εποπτεύοντα Υπουργεία τους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας δεν θα αναγνωρίζεται καμία απαίτηση των νοσηλευ­τικών ιδρυμάτων από τον ΕΟΠΥΥ, ούτε θα υφίσταται αντίστοιχα υποχρέωση του ΕΟΠΥΥ και των Ασφαλιστικών ταμείων έναντι των νοσοκομείων για την περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Πηγή:dikaiologitika.gr