Κλήρωση πρωτοχρονιάτικου λαχείου 2014: Οι αριθμοί που κερδίζουν

advertisement

Ο πρώτος αριθμός για το 2014 είναι ο 13859 της σειράς 26η κερδίζει 4 εκατ. ευρώ.

Ο αριθμός 13859 ανεξάρτητα από τη σειρά θα κερδίσουν 10.000 ευρώ.

13856, 13857, 13858, 13860 της 26ης σειράς κερδίζουν 500.000 ευρώ.

Οι 13856, 13857, 13858, 13860 ανεξάρτητα από τη σειρά κερδίζουν 5.000 ευρω

Ο αριθμός 53814 της 28ης σειράς  κερδίζει 300.000 ευρώ.

3.000 ευρώ κερδίζει ο αριθμός 53814 ανεξάρτητα από τη σειρά

Ο αριθμός  είναι ο 39094 της 14 σειράς  κερδίζει 200.000 ευρώ.

Ο αριθμός  είναι ο 54303 της 32σειράς  κερδίζει 200.000 ευρώ.

Από 2.000 ευρώ κερδίζουν οι ανωτερω αριθμοί ανεξάρτητα από τη σειρά

Ο αριθμός  είναι ο 78763 της 28ης σειράς  κερδίζει 100.000 ευρώ.

Ο αριθμός  είναι ο 7671 της 13ης σειράς  κερδίζει 100.000 ευρώ.

Ο αριθμός  είναι ο 20509 της 6ης σειράς  κερδίζει 100.000 ευρώ.

Ο αριθμός  είναι ο 57091 της 26ης σειράς  κερδίζει 100.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι ανωτερω αριθμοί ανεξάρτητα από τη σειρά

Ο αριθμός  είναι ο 50452 της 26ης σειράς  κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός  είναι ο 2881 της 2ης σειράς  κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός  είναι ο 53706 της 17ης σειράς  κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός  είναι ο 69235 της 11ης σειράς  κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός  είναι ο 59034 της 33ης σειράς  κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός  είναι ο 6963 της 1ης σειράς  κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός  είναι ο 90727 της 20ης σειράς  κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός  είναι ο 61369 της 27ης σειράς  κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός  είναι ο 19690 της 15ης σειράς  κερδίζει 50.000 ευρώ.

Ο αριθμός  είναι ο 35485 της 34ης σειράς  κερδίζει 50.000 ευρώ.

Από 500 ευρώ κερδίζουν οι ανωτερω αριθμοί ανεξάρτητα από τη σειρά

Ο αριθμός 33171 της 18ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός  91841 της 12ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός  51852 της 29ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός   15772 της 28ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 42864 της 37ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 24261  της  11ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 16106  της  18ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 37740  της  16ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 78076  της  36ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 3160  της  6ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 1639 της  21ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 32918 της  18ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 52789 της  9ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 11730 της  8ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Ο αριθμός 57704 της  11ης σειράς  κερδίζει 20.000 ευρώ.

Από 200 ευρώ κερδίζουν οι ανωτερω αριθμοί ανεξάρτητα από τη σειρά

Ο αριθμός 64876 της 21ης σειράς κερδίζει 52.000 ευρώ

Από 500 ευρώ κερδίζουν όλοι οι αριθμοί ανεξάρτητα από την σειρά

επίσης κερδίζουν α από 100 ευρώ όλα τα λαχεια που λήγουν σε 3856, 3857, 3858. και 3860

β. από 5 ευρώ κερδίζουν όλα τα λαχεια που ληγουν σε 56, 57, 58, 59 και 60