Επιτροπή Ανταγωνισμού: Θα εισφέρει 5,2 εκ. ευρώ στα δημόσια ταμεία, από κέρδη του 2012

advertisement

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της για το περασμένο έτος, που οριστικοποιήθηκε πρόσφατα, η ανεξάρτητη διοικητική Αρχή που είναι υπεύθυνη για την επικράτηση κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά, το 2012 είχε έσοδα 7,41 εκατ. ευρώ,

κυρίως από την επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις που έκρινε ότι έχουν παραβιάσει αυτούς τους κανόνες. Σε σύγκριση με το έτος 2011, τα έσοδά της ήταν μειωμένα κατά 23,4%.

Τα κέρδη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά την αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών της, ήταν 4,14 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 33,7%.

Το μέρισμα που διαθέτει η Επιτροπή στο ελληνικό Δημόσιο, βάσει του νόμου 4072/2012, αξιοποιώντας αδιάθετο υπόλοιπο παλαιότερων κερδών, ανέρχεται σε 5,19 εκατ. ευρώ. Πριν έναν χρόνο, το αντίστοιχο μέρισμα ήταν 5,08 εκατ. ευρώ.