Εικόνες του κόσμου

advertisement

Μάλλον υπερβολικά ανυπόμονο αποδείχτηκε να ανοίξει τα δώρα του το λιοντάρι, και κόλλησε στο κουτί του δώρου!

REUTERS/Tim Wimborne