“Εργασιακή” φτώχεια – Αυξήθηκαν οι υποαπασχολούμενοι

advertisement

Σε 213.900 άτομα ή στο 4,3% του εργατικού δυναμικού της χώρας ανέρχονται το β’ τρίμηνο εφέτος οι υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης, όπως προκύπτει από ειδική έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Το αντίστοιχο ποσοστό για το β΄τρίμηνο του 2010 ήταν 130.000 άτομα ή το 2,6% του εργατικού δυναμικού.

Σε μέσα επίπεδα για το σύνολο του 2012, το ποσοστό για τη χώρα μας ήταν στο 3,8%, ακριβώς στο μέσο όρο (3,8%) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ βασίζεται σε βάση τρεις νέους συμπληρωματικούς δείκτες ανεργίας, που εισήγαγε η Eurostat, οι οποίοι καλύπτουν άτομα που αφενός έχουν κοινά χαρακτηριστικά με όσους χαρακτηρίζονται άνεργοι, σύμφωνα με τον καθιερωμένο ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, αφετέρου, όμως, δεν ικανοποιούν όλα τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν άνεργοι.

Οι τρεις αυτοί δείκτες αναφέρονται στους υποαπασχολούμενους μερικής απασχόλησης, στα άτομα που αναζητούν εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα προς εργασία και στα άτομα που είναι διαθέσιμα για εργασία αλλά δεν την αναζητούν. Κάθε δείκτης ορίζεται ως το ποσοστό των ατόμων της αντίστοιχης κατηγορίας ως προς το σύνολο του εργατικού δυναμικού.

Ο πρώτος δείκτης (υποαπασχολούμενοι μερικής απασχόλησης) καλύπτει άτομα που αν και είναι απασχολούμενοι δεν εργάζονται ικανό αριθμό ωρών και από αυτή την άποψη ομοιάζουν με τους ανέργους.

Οι δύο επόμενοι, οι οποίοι ονομάζονται από κοινού εν δυνάμει πρόσθετο εργατικό δυναμικό, καλύπτουν άτομα που δεν αποτελούν τμήμα του συνήθους εργατικού δυναμικού αλλά έχουν ισχυρότερη σύνδεση με την αγορά εργασίας από ό,τι τα άλλα μη ενεργά άτομα.