Έως τις 27 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις ανέργων στον ΟΑΕΔ

advertisement

Μέχρι και τις 27 Δεκεμβρίου 2013 θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον ΟΑΕΔ οι άνεργοι, που θέλουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ. Τα προγράμματα αφορούν 4.413 ανέργους και είναι χρονικής διάρκειας πέντε μηνών, σε δημόσιους φορείς της χώρας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ανεξάρτητης Αρχής, εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ (έχει αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ και του ΑΣΕΠ), για την απασχόληση 4.413 ανέργων, ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα».

Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα, σημειώνει το ΑΜΠΕ, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, την ειδική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς.