ΤτΕ: Επιστροφή στην ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας το 2014

advertisement

Στην ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική, που παρέδωσε στη Βουλή ο διοικητής της ΤτΕ Γιώργος Προβόπουλος, προβλέπεται ότι το 2014 το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 0,5%, ενώ η ανεργία θα υποχωρήσει κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Επιστροφή στην ανάπτυξη, και μείωση της ανεργίας, προβλέπει για το 2014 η Τράπεζα της Ελλάδος στην ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική, που παρέδωσε στη Βουλή ο διοικητής της ΤτΕ Γιώργος Προβόπουλος.

Ειδικότερα, στην έκθεση προβλέπεται ότι το 2014 το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 0,5%, ενώ η ανεργία θα υποχωρήσει κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Ωστόσο, ο διοικητής της ΤτΕ προειδοποιεί για κινδύνους και αβεβαιότητες που ενυπάρχουν στην πορεία εξαιτίας της πόλωσης που παρουσιάζει το πολιτικό κλίμα. Ο κ. Προβόπουλος εκφράζει την ανησυχία του, καθώς εντός της επόμενης χρονιάς θα πραγματοποιηθούν δύο εκλογικές αναμετρήσεις, και συνιστά η οικονομική πολιτική να παραμείνει προσηλωμένη στην πραγματοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνει ότι η συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής δεν μπορεί να στηριχθεί πλέον στην αύξηση των φόρων. Υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ήδη φορολογουμένων. Και τούτο διότι η δημοσιονομική προσαρμογή, όπως υποστηρίζει η ΤτΕ, βασίστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι θα έπρεπε στην αύξηση της φορολογίας, η οποία οδήγησε σε σημαντική επιβάρυνση των φορολογουμένων και σε μείωση του διαθεσίμου εισοδήματος.

Επιπρόσθετα, συνιστά να ενταθεί η προσπάθεια για τον εξορθολογισμό του Δημόσιου Τομέα με καταργήσεις και συγχωνεύσεις δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών του και των ασφαλιστικών ταμείων με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και τέλος τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής αλλά και την εδραίωση ενός κλίματος κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ιδιαίτερη έμφαση απαιτείται, τέλος, στην επιτάχυνση της διαδικασίας των αποκρατικοποιήσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι αποκλίσεις του 2013 και να τονωθεί το επιχειρηματικό κλίμα, γεγονός που θα συμβάλει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Για τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα ο κ. Προβόπουλος διαπιστώνει ότι μετά την ανακεφαλαιοποίηση δημιουργήθηκε ένα νέο τοπίο. Προβλέπει ότι οι τράπεζες μεσοπρόθεσμα θα έχουν ενισχυμένη δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων στην οικονομία. Αναγνωρίζει ωστόσο, ότι η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία σε ποσοστό έφθασαν το 29,2% του συνόλου των χορηγήσεων στο τέλος Ιουνίου 2013, προκαλεί προσκόμματα στη χορήγηση νέων δανείων.

 

Εκτιμά, δε, ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από την πλευρά των τραπεζών, γεγονός που θα συμβάλει στην εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης. Εναλλακτικά, όμως η χρηματοδότηση προς την οικονομία θα μπορούσε να γίνει από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, τις αγορές ομολόγων, το χρηματιστήριο και την ΕΤΕπ.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοίωσης σε ακραίες συνθήκες στα οποία θα υποβληθούν οι τράπεζες, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου των δανειακών τους χαρτοφυλακίων που πραγματοποίησε η Black Rock, ο διοικητής της ΤτΕ διαβεβαιώνει ότι σε περίπτωση που θα απαιτηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση βάσει των αποτελεσμάτων της άσκησης, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαθέτει ήδη ένα ικανοποιητικό απόθεμα μεγαλύτερο των 8 δισ. ευρώ.