Στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας ως μέλος της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής» (COTER)

advertisement

Για τις Βρυξέλλες αναχωρεί ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, για να συμμετάσχει στην 20η συνεδρίαση της θεματικής επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής» (COTER) της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) που θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη 17 Δεκεμβρίου.

Ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από την Ελλάδα το 1ο εξάμηνο του 2014, η οποία πρόκειται να συμπέσει με την ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Σχεδίου Δράσης για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, η Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) αποφάσισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, που είναι και Αντιπρόεδρος της Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδριατική-Ιόνιο», να συμμετέχει πλέον στην επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής» (COTER).

Στις αρμοδιότητες της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής» (COTER) είναι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, τα διαρθρωτικά ταμεία, η χωροταξία, η αστική πολιτική, η στέγαση, οι μεταφορές και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, οι μακροπεριφέρειες και η εδαφική συνεργασία.

«Η επιτροπή COTER εστιάζει το ενδιαφέρον της σε θεματικά πεδία, τα οποία έχουν υψηλή σημασία για τις ελληνικές τοπικές και περιφερειακές αρχές γενικότερα και την Περιφέρειά μας ειδικότερα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσιφάρας.

Καθώς η επιτροπή COTER ασχολείται με τις μακροπεριφέρειες, θα βοηθήσει στην προπαρασκευή της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) και θα συμβάλει στην εκπόνησή της, καταρτίζοντας συναφή γνωμοδότηση κατόπιν σχετικής αίτησης που έλαβε από την επικείμενη ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.