Το τελικό νομοσχέδιο του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

advertisement

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών, το τελικό κείμενο του Σχεδίου Νόμου «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» καθώς και η Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου.

Στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου αναφέρονται 54 Άρθρα, τα οποία κυριότερα αφορούν σε: Αντικείμενο και Υποκείμενο του φόρου, Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., Υπολογισμός του κύριου φόρου του ΕΝ.Φ.Ι.Α., Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου, Προσδιορισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α. και χρόνος υποβολής δηλώσεων, Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρων κ.ά.

Πηγή: epoli.gr