Επανασύνδεση ρεύματος με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

advertisement

Επανασύνδεση της παροχής ρεύματος, καθώς και σημαντική μείωση των μηνιαίων δόσεων του χρέους, πέτυχε με παρέμβασή του στη ΔΕΗ ο Συνήγορος του Πολίτη, έπειτα από διαμαρτυρία καταναλωτή, ο οποίος βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία, λόγω μακροχρόνιας αδυναμίας και σοβαρής θωρακικής νόσου που αντιμετωπίζει.

Συγκεκριμένα, ο πολίτης διαμαρτυρήθηκε στην ανεξάρτητη Αρχή, για την «οριστική διακοπή έκδοσης λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και την καταγγελία του συμβολαίου οικιακής χρήσης από τη ΔΕΗ ΑΕ, εξαιτίας συσσωρευμένων οφειλών».

Ο μακροχρόνια άνεργος υπέβαλε αίτηση στη ΔΕΗ, προκειμένου να του χορηγηθεί δυνατότητα εξόφλησης του λογαριασμού ύψους 5.310 ευρώ, σε περισσότερες άτοκες δόσεις, εύλογου ύψους και ανάλογου των εισοδημάτων του.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΠΗΕ), η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Ευάλωτων Οικιακών Καταναλωτών μπορεί να γίνεται τμηματικά και άτοκα, σε μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του ευάλωτου οικιακού καταναλωτή. Παράλληλα, προβλέπεται η απαγόρευση αποσύνδεσης ευάλωτων καταναλωτών από το δίκτυο για καθορισμένα χρονικά διαστήματα του έτους, όπως οι χειμερινοί μήνες (Νοέμβριος-Μάρτιος) και οι θερινοί (Ιούλιος και Αύγουστος), ενώ απαγορεύεται πλήρως η αποσύνδεση ευάλωτων καταναλωτών που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως ο αναφερόμενος.

Η ΔΕΗ ΑΕ απέρριψε το αίτημα για ευνοϊκότερη ρύθμιση της οφειλής, λόγω προηγούμενης παραβίασης του μετρητή. Συγκεκριμένα, πρότεινε διακανονισμό που περιελάμβανε προκαταβολή 20% του οφειλόμενου ποσού (1.030 ευρώ) και καταβολή του υπολοίπου σε έξι μηνιαίες ισόποσες δόσεις (688 ευρώ).

Περαιτέρω, ενημέρωσε την ανεξάρτητη Αρχή ότι η αρχική διακοπή πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2011, αλλά η παροχή εμφάνισε καταναλώσεις, γεγονός που καταδεικνύει αυθαίρετη επανασύνδεση του ρεύματος. Για τον λόγο αυτόν η εταιρία πραγματοποίησε, μέσω συνεργείου, διακοπή της ηλεκτροδότησης, εξωτερικώς.

Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος καταναλωτής πληρούσε τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) και ένταξης στο μητρώο ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, επισήμανε την υποχρέωση προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών που προβλέπει ο νέος ΚΠΗΕ και ζήτησε την άμεση επανηλεκτροδότηση της κατοικίας του.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η ΔΕΗ ΑΕ αποδέχτηκε το γεγονός της πλήρους οικονομικής αδυναμίας του ενδιαφερόμενου, προέβη άμεσα στην επανασύνδεση της παροχής, κατόπιν ένταξής του στο ΚΟΤ και στο μητρώο ευάλωτων καταναλωτών.

Τέλος, πρότεινε νέο διακανονισμό εξόφλησης οφειλής, με μετατροπή των αρχικών έξι μηνιαίων δόσεων των 688 ευρώ σε εικοσιτέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 221,25 ευρώ, χωρίς προκαταβολή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ