Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Πανελλήνιο Συνέδριο από 6 έως 9 Μαρτίου

advertisement

Ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας για την υλοποίηση του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής στο Ναύπλιο από 6 έως 9 Μαρτίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδος και αντικείμενο: Σύγχρονη Φυσική και Κοινωνία

Επιτεύγματα – Τεχνολογία – Έρευνα

Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί από το Ξενοδοχείο Αμαλία στο Ναύπλιο και φιλοδοξεί να προσεγγίσει τις νεότερες τάσεις και τεχνολογίες που αναδύονται στη Σύγχρονη Φυσική μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, επιστημονικές εισηγήσεις, συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις, εργαστηριακά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς (WORKSHOPS), καθώς επίσης και ειδικές συνεδρίες (Ελληνογερμανική Αγωγή, ΠΑΝΕΚΦΕ, Ερευνητικές Εργασίες Projects).

 

Ο διεπιστημονικός και πολυθεματικός χαρακτήρας του συνεδρίου πλαισιώνεται από τη συμμετοχή διακεκριμένων, στα πεδία δράσης τους, επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σκοπό έχει να συμβάλει τόσο στη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των επιστημόνων όσο και στην αναβάθμιση της ενημέρωσης σε επίπεδα σύγχρονης, πρωτότυπης γνώσης.

Θεματικές ενότητες

1.Βασικά θέματα Φυσικής
2.Φυσική του Διαστήματος
3.Εφαρμοσμένη Φυσική
4.Φυσική στην Εκπαίδευση
5.Φυσική Φιλοσοφία και Τέχνη
6.Οικονομική Φυσική

http://15physics.uth.gr/