Φωτο Πάτρα: Στην Πταισματοδίκη Δημοτικοί Σύμβουλοι για τα κάγκελα του Λιμανιού!

advertisement

Δημοτικοί σύμβουλοι με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Μπουρδούλη, κατευθύνθηκαν πεζοί σήμερα το πρωί, από το Δημαρχείο στο Πταισματοδικείο, προκειμένου να καταθέσουν στην Πταισματοδίκη του Α’ Τμήματος Πατρών, για τα κάγκελα που κόπηκαν, στο παραχωρηθέν στο Δήμο Πατρέων τμήμα του λιμανιού, πριν από δύο περίπου χρόνια.

Εκεί, κατά τη διάρκεια των εξηγήσεων που κλήθηκαν να δώσουν -μετά από αίτημα του Ο.Λ.ΠΑ. στον Εισαγγελέα- παρέδωσαν υπόμνημα.

 

Στο υπόμνημα αναφέρεται όλο το ιστορικό παραχώρησης του θαλάσσιου μετώπου, από τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, η υπογραφή των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας, αλλά  και το ότι «ο ΟΛΠΑ Α.Ε., αδικαιολόγητα καθυστερούσε να υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης του θαλασσίου μετώπου μήκους 3.500,00 μ. στο Δήμο Πάτρας, ενάντια στα συμφωνηθέντα».

Σε ό,τι αφορά το γκρέμισμα της περίφραξης, γίνεται λόγος για «συμβολική καθαίρεση της περίφραξης αρχίζοντας με την αφαίρεση των κιγκλιδωμάτων σε μικρή έκταση της εξωτερικής περίφραξης, προκειμένου να πιεστεί ο ΟΛΠΑ Α.Ε. να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει σε εκτέλεση του πρωτοκόλλου συνεργασίας και συγκεκριμένα στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης».

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΠΡΟΣ

Την Πταισματοδίκη Α’ Τμήματος Πατρών

Κατόπιν της αριθ. 219 β/-11-2013 κλήσης σας για προκαταρκτική εξέταση καταθέτω τα πιο κάτω, αρνούμενος λέξη με λέξη από την αρχή μέχρι το τέλος τις κατηγορίες που μου αποδίδονται.

Με το από 30-10-2010 Κοινού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που υπεγράφη στην Πάτρα (παρουσία και του τότε Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου) μεταξύ του τότε Δημάρχου Πατρέων Ανδρέα Φούρα και του ΟΛΠΑ Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενου, εκτελώντας εντολή του τότε Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου και της Κυβέρνησης συμφωνήθηκε και αποφασίστηκε τα συμβαλλόμενα μέρη να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες προκειμένου η χερσαία ζώνη λιμένα των 3.500,00 μέτρων να παραχωρηθεί για χρήση και εκμετάλλευση στο Δήμο Πατρέων. Το εδαφικό αυτό τμήμα εκτεινόταν από το Μείλιχο ποταμό έως την οδό Θεσσαλονίκης, από το φυλάκιο Πύλης 3 (αρχή μώλου Αγ. Νικολάου) έως Είσοδο Πύλης 1 (Λεωφόρος Γούναρη), από Είσοδο Πύλης 1 (Λ. Γούναρη) έως οδό Παπαφλέσσα και από οδό Παπαφλέσσα έως τον Διακονιάρη. Συνομολογήθηκε επίσης και από τις δύο πλευρές πρόθεση στενής συνεργασίας για τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των ως άνω εκτάσεων καθώς και των επικειμένων τους με καθολικό διάδοχο το Δήμο Πατρέων. Ενώ είχαν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονταν για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο ΟΛΠΑ Α.Ε., αδικαιολόγητα καθυστερούσε να υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης του θαλασσίου μετώπου μήκους 3.500,00 μ. στο Δήμο Πάτρας, ενάντια στα συμφωνηθέντα. Την αδικαιολόγητη καθυστέρηση αυτή είχαν επισημάνει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και Αρχές και μάλιστα  και στο αριθ. πρωτ. 485/20-12-2011 έγγραφο ο τότε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, στο Υπουργείο του οποίου ανήκει η αρμοδιότητα του χώρου,  με το οποίο έδινε εντολή στη Γενική Διεύθυνση Δημ. Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, στο ΤΑΙΠΔ και στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. να προβούν άμεσα σε όλες τις νομικές ενέργειες που απαιτούνταν για την πλήρη εκτέλεση του από 30.10.2010 πρωτοκόλλου συνεργασίας που είχε ήδη υπογραφεί μεταξύ Δήμου Πατρέων και Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. Η παραχώρηση του θαλασσίου μετώπου στο Δήμο Πατρέων ήταν ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Πάτρας και συνιστούσε και συνιστά κοινή θέση όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της πόλης, όπως υπογραμμίζει και ο κ. Βενιζέλος στο ως άνω έγγραφό του. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων, του οποίου είμαι μέλος σε μία συμβολική κίνηση, που εξέφραζε την αγανάκτηση των δημοτών τους οποίους εκπροσωπούμε για την αδικαιολόγητη αδράνεια και καθυστέρηση του ΟΛΠΑ Α.Ε., έλαβε την αριθ. 884/12-12-2011 απόφασή του με την οποία αποφάσισε μεταξύ άλλων να προχωρήσει στην συμβολική καθαίρεση της περίφραξης αρχίζοντας με την αφαίρεση των κιγκλιδωμάτων σε μικρή έκταση της εξωτερικής περίφραξης του παλιού λιμένα και συγκεκριμένα από το ύψος του σταθμού πρώτων βοηθειών ΕΚΑΒ έναντι στην προβλήτα 3, σε μία συμβολική κίνηση προκειμένου να πιέσει τον ΟΛΠΑ Α.Ε. να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει σε εκτέλεση του ως άνω πρωτοκόλλου συνεργασίας και συγκεκριμένα στην υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Σημειώνω ότι από την αφαίρεση των κιγκλιδωμάτων δεν θα μπορούσε να επέλθει και ούτε τελικά επήλθε μεταβολή στη χερσαία ζώνη του Λιμένα, η ύπαρξη των οποίων δεν εξυπηρετούσε κατά τον επίδικο χρόνο κανένα σκοπό καθότι είχαν τοποθετηθεί προ αρκετών δεκαετιών, όταν ο συγκεκριμένος χώρος ήταν τελωνειακά ελεγχόμενος, γεγονός το οποίο δεν υφίστατο το 2011 ούτε και σήμερα, καθόσον το τελωνείο έχει μεταφερθεί σε άλλο σημείο και έχει δικό του σύστημα ασφάλειας.

Στο σημείο αυτό αναφέρω ότι η ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθη την 12-12-2011, με προφανή σκοπό όχι να υλοποιηθεί αλλά προκειμένου ο ΟΛΠΑ Α.Ε. να συμμορφωθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις του που απέρρεαν από το 30-10-2010 Κοινό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και τις οποίες αμελούσε παρά τις υποδείξεις της Κυβέρνησης, των αρμόδιων Υπουργών και Αρχών.

Ήταν κοινή πεποίθηση τόσο στους πολίτες όσο και στους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμος, Ο.Λ.ΠΑ. κ.λ.π.) ότι η χρήση και εκμετάλλευση του θαλασσίου μετώπου είχε ήδη παραχωρηθεί στο Δήμο Πατρέων και απλώς απέμενε και η τυπική παραχώρησή του με την υπογραφή σχετικής σύμβασης, την οποία αδικαιολόγητα καθυστερούσε ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. να υπογράψει. Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. μάλιστα στο αριθ.πρωτ.492/20-1-2012 έγγραφό του προς το Δήμαρχο Πατρέων, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών και τους Δημοτικούς Συμβούλους επιβεβαιώνει τους ανωτέρω ισχυρισμούς μου, ότι δηλαδή ουσιαστικά το θαλάσσιο μέτωπο είχε παραχωρηθεί στο Δήμο Πατρέων και τυπικά μόνο απέμενε η υπογραφή της σύμβασης. Σημειώνω ότι μόλις τέσσερες ημέρες μετά το συμβάν, με την από 24-01-2013 σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε μεταξύ του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ και του Δήμου Πατρέων τελικά παραχωρήθηκε και τυπικά στο Δήμο το θαλάσσιο μέτωπο, στο οποίο περιλαμβάνεται και το τμήμα από το οποίο αποκολλήθηκαν τα κιγκλιδώματα και έκτοτε μέχρι και σήμερα ο Δήμος Πατρέων έχει την αρμοδιότητα να επιβλέπει και να διαμορφώνει το χώρο ανάλογα με τις ανάγκες της πόλης και των πολιτών, και η ύπαρξη των κιγκλιδωμάτων δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό, τουναντίον περιορίζει την άμεση πρόσβαση των πολιτών στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Το κύρος της ως άνω σύμβασης μέχρι σήμερα δεν έχει προσβληθεί από κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, ούτε από το Δημόσιο ή άλλη Αρχή. Αναφέρω επίσης ότι στο συγκεκριμένο χώρο ακόμη και πριν από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως παραχώρησης υπήρχε ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και στην ως άνω σύμβαση δεν περιλαμβάνεται κανένας σχετικός όρος με τον οποίο να υποχρεώνεται ο Δήμος Πατρέων να διατηρήσει την εξωτερική περίφραξη της παραχωρηθείσας εκτάσεως, στοιχείο που επιβεβαιώνει τον ως άνω ισχυρισμό μου ότι η συγκεκριμένη περίφραξη δεν εξυπηρετούσε πλέον κανένα σκοπό.

Από όλα όσα ανωτέρω αναφέρω προκύπτει ότι δεν συντρέχει η υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση του άρθρου 186 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα καθόσον δεν νοείται παράνομη πράξη σε χώρο που ήδη είχε ουσιαστικά παραχωρηθεί στο Δήμο Πατρέων και τυπικά μόνο απέμενε η υπογραφή της σύμβασης, για την οποία κωλυσιεργούσε αδικαιολόγητα ο ΟΛΠΑ ΑΕ.

Μετά από τα πιο πάνω πρέπει να απαλλαγώ για κάθε σε βάρος μου κατηγορία, για την οποία δεν έχω καμία υποκειμενική ή αντικειμενική ευθύνη.

Προσκομίζω και επικαλούμαι όλα τα ανωτέρω έγγραφα που αναφέρω ήτοι: α) την αριθ. πρωτ. 492/2012 έγγραφο του ΟΛΠΑ Α.Ε. προς το Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς Συμβούλους το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠΑ ΑΕ να μας σταλεί, β) το αριθ. πρωτ. 485/20-12-2011 έγγραφο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου προς τη Γενική Διεύθυνση Δημ. Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, το ΤΑΙΠΔ και τον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., γ)  το από 30.10.2010 πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πατρέων και Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., δ) την από 24-01-2012 Σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Πατρέων, νόμιμα εκπροσωπούμενου και του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. και τις αριθ.67/2011 και 4/2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠΑ Α.Ε. του με τις οποίες εγκρίνει τη σύμβαση προσωρινής παραχώρησης και εκμετάλλευσης εκτάσεων της λιμενικής ζώνης Λιμένα Πατρών εκ μέρους του ΟΛΠΑ Α.Ε.