Αιγιάλεια: Μείωση κόστους τηλεπικοινωνιών σε Γυμνάσια-Λύκεια κατά 50%!

advertisement

Μία ακόμα προσπάθεια νοικοκυρέματος των οικονομικών που διέπουν τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιάλειας, υπό την “Σχολική Επιτροπή Δ.Ε”, είχε αίσιο  τέλος, σε απόλυτη συνεργασία του Ν.Π.Δ.Δ και των Διευθυντών των σχολείων, αυτή τη φορά σε ό,τι αφορά το κόστος των τηλεπικοινωνιών τους, που συμπεριλαμβάνεται μεν στα τακτικά τους έξοδα, αλλά την αρμοδιότητα φέρει ο φορέας του δήμου.

Έπειτα από εισήγηση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής που υιοθέτησε ομόφωνα το Διοικητικό της Συμβούλιο και μετά από δίμηνη σχεδόν συνεργασία της με τον ΟΤΕ, στον οποίο υπάγεται το σύνολο των προς χρήση τηλεπικοινωνιών των Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής, επετεύχθη τελικά συμφωνία, που θα επιφέρει συνολική μείωση του κόστους για τηλεφωνικές γραμμές σε ποσοστό 50%, με την υπογραφή νέων πακέτων χρέωσης ανά Σχολείο, τροποποιήσεις υπαρχόντων γραμμών ανάλογα την χρησιμότητά τους και με γνώμονα πάντα την πλήρη λειτουργική κάλυψή τους σε όλα τα επίπεδα, αλλά και τη διευκόλυνση  της καθημερινής τους δραστηριότητας.

 

Οι αλλαγές που συγκαταλέγονται στην τελική συμφωνία “Σχολικής Επιτροπής  Δ.Ε” και ΟΤΕ , αφορούν στις Σχολικές Μονάδες: 1ο-2ο Γυμνάσιο Αιγίου, 2ο ΓΕΛ Αιγίου, Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγίου, ΓΕΛ Καμαρών, Γυμνάσιο Διακοπτού και ΓΕΛ Ακράτας, ενώ στα υπόλοιπα σχολεία δεν προέκυψε αναγκαιότητα αλλαγών.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, δήλωσε σχετικά:

“Η προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιούνται για αναγκαία έργα, κάλυψη εκτάκτων αναγκών σχολείων αλλά ιδιαιτέρως για κοινωνικούς λόγους,συνεχίζεται με επιτυχία.Οι Διευθυντές μας είναι όλοι συνεργάσιμοι σ’αυτήν μας την προσπάθεια. Η χρηστή διοίκηση από τη μία, με συνεχόμενα έργα και προμήθειες τεχνολογικού εξοπλισμού από την άλλη, συνεχίζονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Ό,τι περικόπτουμε, δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία των σχολείων και με χρήματα που εξοικονομούμε, αυτά ξαναγυρίζουν στα σχολεία με έργα και πράξεις κι όχι δημιουργώντας αποθέματα για λογιστικούς λόγους”.