ΟΗΕ: Απόφαση για την ασφάλεια των δημοσιογράφων μετά από ελληνική πρωτοβουλία

advertisement

Με πρωτοβουλία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, η Γενική Συνέλευση του διεθνούς οργανισμού υιοθέτησε σήμερα ομόφωνη Απόφαση για την προστασία των δημοσιογράφων και για το ζήτημα της ατιμωρησίας.

Τα τελευταία 40 χρόνια, είναι η πρώτη φορά που η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ασχολήθηκε με το θέμα της ασφάλειας των δημοσιογράφων, προτάσσοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.

Η Απόφαση, η οποία λήφθηκε μετά από την πρωτοβουλία της Ελλάδας και την συγκηδεμόνευσαν άλλα 75 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, βασίζεται στο Σχέδιο Δράσης του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και το ζήτημα της ατιμωρησίας, το οποίο εγκρίθηκε στις 13 Απριλίου 2012, και μεταξύ άλλων:

– Καταδικάζει απερίφραστα κάθε επίθεση και άσκηση βίας κατά δημοσιογράφων και εργαζομένων σε ΜΜΕ, όπως βασανισμούς, εξώδικες εκτελέσεις, βίαιες εξαφανίσεις και αυθαίρετες κρατήσεις, καθώς επίσης εκφοβισμό και παρενόχληση σε ένοπλες συγκρούσεις και εκτός αυτών:

– Ανακηρύσσει την 2α Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για Εγκλήματα κατά Δημοσιογράφων

– Καλεί τα κράτη-μέλη να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να αποφευχθεί η βία κατά δημοσιογράφων και εργαζομένων σε ΜΜΕ, να εξασφαλίζεται ο εντοπισμός των δραστών βίαιων επιθέσεων με αμερόληπτες, ταχείες και αποτελεσματικές έρευνες και οι δράστες να προσάγονται ενώπιον της δικαιοσύνης

– Καλεί αρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς, ταμεία και προγράμματα του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών να συνεργαστούν για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και το Ζήτημα της Ατιμωρησίας και επίσης

– Καλεί το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να παρουσιάσει στην επόμενη Γενική Συνέλευση του 2014, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης.