Αιγιάλεια: Επάρκεια πετρελαίου για αρχή… σε όλα τα Γυμνάσια-Λύκεια

advertisement

Από το Ν.Π.Δ.Δ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” Δήμου Αιγιάλειας, γίνεται γνωστό, πως κατόπιν μέριμνας τόσο του Διοικητικού του Συμβουλίου όσο και  Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς του, έχουν προβλεφθεί έγκαιρα οι ανάγκες των Σχολικών Μονάδων για την θέρμανση των χώρων τους, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.

Υπενθυμίζεται, πως η “Σχολική Επιτροπή Δ.Ε”, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της, με ομόφωνη απόφασή της στις 7 Οκτωβρίου 2013 ανέλαβε για πρώτη φορά τη συνολική διαχείριση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης των Σχολείων, απαλλάσσοντας τις Σχολικές Κοινότητες από την ενασχόλησή τους με αυτό καθώς  και με το άγχος της οικονομικής εναρμόνισης του εξοδολογίου τους.

Για την έναρξη και μόνο της χρονικής περιόδου χρήσης του συστήματος θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων, ο προγραμματισμός επάρκειας καυσίμων έχει  ως εξής:

1ο Γυμνάσιο Αιγίου: 1.300 λίτρα

2ο Γυμνάσιο Αιγίου: 1.700 λίτρα

3ο Γυμνάσιο Αιγίου: 1.500 λίτρα

4ο Γυμνάσιο Αιγίου: 1.850 λίτρα

Γυμνάσιο Ακράτας:     500 λίτρα

Γυμνάσιο Αιγείρας: 600 λίτρα

Γυμνάσιο Διακοπτού:1.300 λίτρα

Γυμνάσιο Καμαρών:     500 λίτρα

Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγίου: 500 λίτρα

1ο ΓΕΛ Αιγίου: 1.400 λίτρα

2ο ΓΕΛ Αιγίου:    500 λίτρα

1ο-2ο ΕΠΑΛ Αιγίου: 1.500 λίτρα

1ο ΣΕΚ Αιγίου: 900 λίτρα

Εσπερινό Λύκειο Αιγίου: 500 λίτρα

ΓΕΛ Ακράτας: 500 λίτρα

ΓΕΛ Αιγείρας: 600 λίτρα

ΓΕΛ Καμαρών: 500 λίτρα

ΓΕΛ Διακοπτού: 500 λίτρα

Να σημειωθεί, πως το τελευταίο διήμερο, καλύφθηκαν αρχικά με μικρότερες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης λόγω μηδενικού αποθέματός τους,οι Σχολικές Μονάδες : Γυμνάσιο- ΓΕΛ Ακράτας, ΓΕΛ Διακοπτού, 2ο ΓΕΛ Αιγίου, 1ο-2ο ΕΠΑΛ Αιγίου, 1ο ΣΕΚ,Γυμνάσιο-ΓΕΛ Ακράτας και Εσπερινό Λύκειο Αιγίου.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, με δήλωσή του, υπογραμμίζει:

“Οι καιρικές συνθήκες από τη μία και η έγκαιρη χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής Δ.Ε από την άλλη, σε συνάρτηση με την διευκόλυνση της διαδικασίας προμήθειας του πετρελαίου από τον Δήμο για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, θα κρίνουν την ομαλότητα στην αντιμετώπιση αυτής της αναγκαιότητας για τα Σχολεία μας. Ευελπιστούμε πως κανένας από τους παραπάνω παράγοντες δεν θα εκλείψει. Ήδη πάντως η σχετική πίστωση από το Υπουργείο Εσωτερικών έχει φθάσει στο Δήμο έγκαιρα από τις 21 Νοεμβρίου και το σημαντικότερο ο Δήμαρχος Αιγιάλειας είναι αρωγός στην όλη προσπάθειά μας για ομαλή εκτέλεση του προγραμματισμού μας. Σε κάθε περίπτωση ο ανεφοδιασμός των Σχολικών Μονάδων θα γίνεται με μέριμνά μας και δεν θ’αφήσουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας να κάνουν μάθημα σε κρύες αίθουσες, κατά το εφικτόν”!