Άρχισε η διαδικασία επανατοποθέτησης των Δημοτικών Αστυνομικών

advertisement

Άρχισε η διαδικασία επανατοποθέτησης δημοτικών αστυνομικών, που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας, με τη συνεδρίαση του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Κατά κύριο λόγο, οι δημοτικοί αστυνομικοί θα επανατοποθετηθούν στην ελληνική αστυνομία, ενώ πολλοί από αυτούς θα αξιοποιηθούν ως φύλακες σε σωφρονιστικά καταστήματα, στις υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης του υπουργείου Εσωτερικών, στις υπηρεσίες δίωξης του παρεμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, όπου θα ενταχθούν κάτοχοι πτυχίων σχετικών με το επιχειρησιακό αντικείμενο.

 

Όπως αναφέρει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης «η εξέλιξη αυτή κάνει πράξη τη δέσμευση της κυβέρνησης, για την επανατοποθέτηση δημοτικών αστυνομικών». Επιπλέον, αξιοποιείται καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας σε θέσεις και υπηρεσίες αντίστοιχες με τα προσόντα τους και την ίδια στιγμή ενισχύονται υπηρεσίες με σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης.

Το υπουργείο χαρακτηρίζει το πρόγραμμα κινητικότητας «ως εργαλείο καλύτερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου» και προσθέτει ότι αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα όπως η ενίσχυση των σωφρονιστικών καταστημάτων, η ενδυνάμωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, η καλύτερη αντιμετώπιση του παραεμπορίου και η φοροδιαφυγή.

Σημειώνεται, ότι είχαν προηγηθεί οι δυο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τους υπουργούς Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, που αφορούσαν τα πρόσθετα προσόντα και τις προϋποθέσεις αξιολόγησης των δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας.

Από εδώ και πέρα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα βήματα που έπονται, μέχρι την επανατοποθέτηση των δημοτικών αστυνομικών, είναι τα εξής:

1. Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εκδίδει σχετική ανακοίνωση εντός των προσεχών ημερών, βάσει της γνωμοδότησης του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται η σειρά προτεραιότητας των φορέων υποδοχής και ο αριθμός που θα διατεθεί σε κάθε φορέα.

2. Οι δημοτικοί αστυνομικοί που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα καλούνται μέσα σε 15 μέρες να υποβάλουν αίτηση προτίμησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

3. Εντός 10 ημερών από τη λήξη αυτής της προθεσμίας, οι φορείς υποδοχής θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξη των πινάκων συνδρομής κριτηρίων. Στη συνέχεια, αποστέλλουν τις αιτήσεις στους φορείς υποδοχής και το ΑΣΕΠ, το οποίο προβαίνει στη μοριοδότηση των υπαλλήλων.

4. Εντός 15 ημερών από τη λήψη των πινάκων βαθμολογικής κατάταξης του ΑΣΕΠ, συνεδριάζουν τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των φορέων υποδοχής. Με βάση τα γενικά και ειδικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί από τις ΚΥΑ, γνωμοδοτούν και διαβιβάζουν τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης στο ΑΣΕΠ, το οποίο καταρτίζει ενιαίο πίνακα διάθεσης.

5. Εκδίδεται υπουργική απόφαση μετάταξης- μεταφοράς από τον φορέα υποδοχής.