Απόστολος Κατσιφάρας: Πρόταση για Ειδική Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR στην Πάτρα τον Μάρτιο

advertisement

Η ανάπτυξη της Κρουαζιέρας και οι Θαλάσσιές Υποθέσεις με την Αλιεία, δύο ζητήματα κρίσιμου ενδιαφέροντος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κυριάρχησαν στη συνέχεια των εργασιών  του Διεθνούς Σεμιναρίου της Διάσκεψης των

Περιφερειακών και Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) για την Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αδριατική και το Ιόνιο (EUSAIR) που ολοκληρώθηκε στην Κέρκυρα.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, σε συνομιλίες που είχε με στελέχη της Γ.Δ. Περιφερειακής Πολιτικής και της ΓΔ Θαλασσίων Υποθέσεων της Ε.Ε., ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας σε ολόκληρη τη θαλάσσια λεκάνη της Μακροπεριφέρειας, και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των λιμένων Αδριατικής και του Ιονίου, είναι ζωτικής σημασίας και αμοιβαίου συμφέροντος.

Οι προσεγγίσεις σε λιμάνια της Αδριατικής και του Ιονίου εμφανίζουν σύμφωνα με εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων αυξητικές τάσεις, χωρίς ωστόσο να ξεπερνούν σε δημοφιλία το Αιγαίο. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή και να συνεργαστούμε για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στα πλαίσια της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των τοπικών κοινωνιών».

Ο ανταγωνιστικός θαλάσσιος Τουρισμός και η βιώσιμη «Γαλάζια Ανάπτυξη» αποτελούν βασικές συνιστώσες της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής για την Αδριατική και το Ιόνιο, καθώς σε αυτή έχει ενσωματωθεί η «Θαλάσσια Στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος» που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2012.

Σε ότι αφορά τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, η συζήτηση εστιάστηκε στα θέματα ιχθυοκαλλιέργειας. «Η ανάπτυξη ενός ισχυρού και υψηλής ποιότητας, κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας στην θαλάσσια λεκάνη της Αδριατικής και του Ιονίου, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά τόσο στη δημιουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή της Μακροπεριφέρειας, όσο και στη μείωση της αλιευτικής πίεσης και στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων. Πρέπει να στηριχθούν τα περιβαλλοντικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του κλάδου και να προωθηθεί η καινοτομία και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεών του» ανέφερε ο κ. Κατσιφάρας.

Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα, όπως η συνέργια των τοπικών κοινωνιών, η τοπική επιχειρηματικότητα και η τοπική παραγωγή και πως αυτά μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της νέας Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Διεθνούς Σεμιναρίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας επιβεβαίωσε τη δέσμευση και τη βούληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη φιλοξενία στην Πάτρα, στις αρχές Μαρτίου 2014, Ειδικής Συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, με θέμα «Στρατηγική για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία». «Είναι σημαντικό για εμάς το να φιλοξενήσουμε στην έδρα της Περιφέρειάς μας το Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν περίπου πενήντα (50) Περιφέρειες. Ιδίως, που πρόκειται για μια ειδική συνεδρίαση με θεματολογία εξειδικευμένη στις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία.», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής, Γιώργος Αγγελόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Έχει μεγάλη αξία το ότι η διοργάνωση θα γίνει τον Μάρτιο στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Πάτρα, τη διοικητική έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αφού στο Α’ Εξάμηνο του 2014 έχουμε αφενός την Προεδρία της Ελλάδας στην ΕΕ και αφετέρου την ολοκλήρωση του τελικού Σχεδίου Δράσης για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου.
Ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει η θεματολογία της συνεδρίασης, αφού η Ελλάδας μαζί με το Μαυροβούνιο είναι οι δύο χώρες που συντονίζουν τον θεματικό πυλώνα «Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία» της Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα ξεκινήσει την μεγαλύτερη δυνατή διαβούλευση για τα θέματα της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, σε συνδυασμό με το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και το RIS 3 – Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση, ενώ ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, θα έχει συνεχείς επικοινωνίες με Ευρωπαίους Αξιωματούχους και Εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία.