Αιγιάλεια: H “Σχολική Επιτροπή Δ.Ε” ενισχύει υλικά το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου

advertisement

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” Δήμου Αιγιάλειας, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ενίσχυση του θεσμού “Κοινωνικό Φροντιστήριο” που έχει συστήσει ο Δήμος, κατόπιν δημόσιου αιτήματος.

Η ” Σχολική Επιτροπή Δ.Ε” λαμβάνοντας υπόψιν ότι στο “Κοινωνικό Φροντιστήριο” φέτος παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα εκατό (100) περίπου παιδιά, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων  της Αιγιάλειας, δηλαδή Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς της και με δεδομένη την απρόσκοπτη στήριξη του δημοτικού  θεσμού, προχώρησε στην προμήθεια των παρακάτω υλικών, κατόπιν ανάλογου έγγραφου αιτήματος, του Υπευθύνου του “Κοινωνικού Φροντιστηρίου” Εκπαιδευτικού κ. Βασίλη Παπαβραμόπουλου.

Πρόκειται για:

– Εκατόν είκοσι (120) τετράδια.

– Εκατόν είκοσι (120) στυλό.

– Πέντε (5) πακέτα φωτοτυπικού χαρτιού.

– Δώδεκα (12) κουτά κιμωλίες.

Ορισμένα από τα παραπάνω,αγοράστηκαν, κάποια άλλα δε, παραχωρήθηκαν από τα σχολικά είδη τα οποία η “Σχολική Επιτροπή Δ.Ε” συνέλεξε μέσω της πρόσφατης εκστρατείας συλλογής που διενήργησε, με τη συμμετοχή πολιτών, επαγγελματιών και φορέων της Αιγιάλειας.

Επιπλέον, η “Σχολική Επιτροπή Δ.Ε” ανταποκρίθηκε και στο αίτημα για θέρμανση δύο εκ των τεσσάρων Αιθουσών Διδασκαλίας του 2ου Γενικού Λυκείου Αιγίου, στο οποίο και φιλοξενείται το “Κοινωνικό Φροντιστήριο” με την αγορά τεσσάρων σύγχρονων θερμοπομπών (επιτοίχιων) που θα παραχωρηθούν για τον σκοπό αυτό.

Με σχετική δήλωσή του ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ  Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, υπογραμμίζει: ” Ότι έχει να κάνει με μαθητές, με μάθηση και με κοινωνικότητα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το στηρίζουμε, έστω και με τις λίγες οικονομικές και υλικές δυνατότητες. Άλλωστε ως θεσμικός φορέας του Δήμου και η “Σχολική Επιτροπή” δεν θα μπορούσε να μην γνοιαστεί εμπράκτως για έναν κοινωνικό θεσμό του Δήμου”.