Ενα Ταμείο για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

advertisement

Την έναρξη διαλόγου προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα σε μια νέα δομή του ασφαλιστικού συστήματος σε βάθος τετραετίας πρότεινε χθες ο διοικητής του ΙΚΑ, αγγίζοντας τη διακεκαυμένη ζώνη των συνεργειών της κοινωνικής ασφάλισης με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά.

Αλλωστε, αυτός («η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προαγωγή της απασχόλησης και της ασφάλισης») ήταν και ο τίτλος της ημερίδας του Ελληνοαμερικανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, από το οποίο εκλήθη να μιλήσει.

 

«Αν προβλέψουμε τη μετεξέλιξη του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει να σκεφτούμε τις προϋποθέσεις συνύπαρξης των δημόσιων τομέων ασφάλισης με τα επαγγελματικά Ταμεία και με μια ορθώς λειτουργούσα ιδιωτική αγορά», σημείωσε ο κ. Σπυρόπουλος περιγράφοντας την αναδόμηση του συστήματος με τα εξής νέα στοιχεία:

• Tη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού οργανισμού σύνταξης στον οποίο θα ενοποιηθούν το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ και ο ΟΓΑ. Οι τρεις αυτοί τομείς (μισθωτοί ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες) θα συγκροτούν τρεις διαφορετικούς κλάδους ασφάλισης, επιλύοντας και τα τεχνικής και γραφειοκρατικής φύσεως προβλήματα που υπάρχουν στη διαδοχική ασφάλιση.

• Την προώθηση της συνέργειας ανάμεσα στην κύρια και την επικουρική σύνταξη.

• Τη διαμόρφωση μιας νέας ενιαίας δομής για την αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, ύψους 1,5 έως 2 δισ. ευρώ. Η νέα δομή μπορεί να πάρει τη μορφή της Α.Ε. έτσι ώστε να προχωρήσει ακόμη και σε εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, αξιοποιώντας τη μόχλευση των κεφαλαίων όπως θα προϋπέθετε μια σύγχρονη επενδυτική πολιτική.

• Τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου των επαγγελματικών ταμείων ως μια αυτοδιαχειριζόμενη μορφή που παρέχει πρόσθετη σύνταξη, αλλά που θα μπορούσε να δηλώνονται οι εισφορές της με την ΑΠΔ, όπως συμβαίνει με την κύρια και επικουρική σύνταξη.

• Την ενίσχυση των επαγγελματικών ταμείων με τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για τους ιδρυτές τους. Στο σημείο αυτό προτάθηκε ακόμη και η θέσπιση ειδικού επαγγελματικού ταμείου με την υπογραφή εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, ώστε να υποστηριχθούν από τη συμπληρωματική σύνταξη οι αμειβόμενοι με τα κατώτατα όρια.

• Τη δημιουργία αξιόπιστων δομών εποπτείας για την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά.

Για να προχωρήσουν οι ανωτέρω αλλαγές, ο διοικητής του ΙΚΑ εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξουν ευρύτατες συμφωνίες και συναινέσεις, αφού προηγουμένως αποτελέσουν σημεία της ατζέντας της εθνικής επιτροπής διαλόγου. «Ο στόχος πρέπει να είναι ένας νέος εθνικός οδικός χάρτης ενίσχυσης του δημόσιου χαρακτήρα της ασφάλισης, αλλά υπερβαίνοντας τον ορίζοντα μιας κυβερνητικής θητείας», είπε ο κ. Σπυρόπουλος.

«Σχέσεις συνεργασίας και συνέργειας (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) και όχι ανταγωνισμού ή υποκατάστασης» προέταξε ως απάντηση στο ερώτημα της ημερίδας ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης, χωρίς, ωστόσο, να αναιρεί ότι «το συντομότερο δυνατόν πρέπει να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο σχέσεων και συνεργασίας με περισσότερο συμπληρωματικά χαρακτηριστικά».

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον κ. Βρούτση ήταν και η τοποθέτηση του γενικού γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο κ. Κοκκόρης επέμεινε στη σημασία του εποπτικού πλαισίου, θυμίζοντας ότι ο πρόσφατος διαχωρισμός των επικουρικών σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ δίδει δυνατότητες συνεργασίας στα δεύτερα με την ιδιωτική αγορά, καθώς μπορούν πιο εύκολα να μετατραπούν σε επαγγελματικά Ταμεία.