Προϋπολογισμός της Βουλής: Στο απυρόβλητο οι αποδοχές των βουλευτών

advertisement

Μειωμένος κατά 6,8  εκατομμύρια ευρώ (6.853.000) σε σχέση με το 2013 θα είναι ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2014. Εξαιρούνται οι βουλευτές από τις περικοπές.

Όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό της Βουλής, που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή και εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια την ερχόμενη Δευτέρα, από τις περικοπές εξαιρούνται οι βουλευτές καθώς το σχετικό κονδύλι παραμένει σταθερό, ενώ το σύνολο των περικοπών αφορά μισθούς των υπαλλήλων, μειώσεις μισθώσεων κτηρίων και μειώσεις λειτουργικών δαπανών.

Αναλυτικά, ο προϋπολογισμός της Βουλής θα ανέλθει σε 141.898.000 ευρώ έναντι 148.751.000 ευρώ το 2013, 170.972.000 ευρώ το 2012 και 222.140.000 ευρώ το 2009. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2014-2017, ο προϋπολογισμός είναι εντός στόχων.

Εκτός αυτών, η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Ελλάδα επιβαρύνει τα ταμεία του κοινοβουλίου κατά περίπου 1.270.000 ευρώ (295.000 για εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, 20.000 για δημόσιες σχέσεις, 160.000 ευρώ για επισκευή και συντήρηση κτηρίων, 402.000 ευρώ για μεταφράσεις κ.α.).

Συγκεκριμένα: Σταθερά παραμένουν τα κονδύλια για:

-Αποζημίωση βουλευτών: 20.952.000 ευρώ

-Αποζημίωση βουλευτών για συμμετοχή τους σε τμήματα διακοπών της Βουλής και επιτροπών αυτής: 1.575.000 ευρώ

-Επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών: 6.478.000 ευρώ

-Έξοδα κίνησης βουλευτών: 1.365.000 ευρώ

Οι υπάλληλοι της Βουλής σε αριθμούς

Αναφορικά με το προσωπικό της Βουλής, συνολικά υπηρετούν 1393 υπάλληλοι (μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου, ειδικοί φρουροί και μετακλητοί):

Α. Μόνιμοι: Προβλέπονται 718 θέσεις, έως την 31.5.2013 υπηρετούσαν 593 και έως το τέλος του 2012 581 (σ.σ. πρόκειται για τους 12 στενογράφους που διορίστηκαν στην Βουλή μέσω ΑΣΕΠ).

Β. Ιδιωτικού Δικαίου: προβλέπονται 853 θέσεις, έως την 31.5.2013 ήταν 609 και το τέλος του  2012 611.

Γ. Ειδικοί φρουροί: προβλέπονται 75 θέσεις και υπηρετούν 72.

Δ. Μετακλητοί: προβλέπονται 200 θέσεις και υπηρετούν 119.