Αχαϊα: Προσλήψεις 36 ατόμων στα ΕΛΤΑ

advertisement

Τα ΕΛΤΑ ΑΕ ανακοινωνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. των Νομών Αχαίας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας

Τα ΕΛΤΑ ΑΕ ανακοινωνουν την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) ατόμων [(5) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, (6) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών μερικής απασχόλησης, (7) Δ.Ε. Διανομείς χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, (16) Δ.Ε. Διανομείς χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών μερικής απασχόλησης, (1) Δ.Ε. Οδηγό χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, (1) Υ.Ε. Διαμετακομιστές χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών μερικής απασχόλησης], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. των Νομών Αχαίας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

Σε οτι αφορά στην Αχαϊα :

Ταχ/κό Καταστήματα Πάτρας Πάτρα- Αχαίας : Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες Πλήρους απασχόλησης 2 Ταχ/κό Καταστήματα Πάτρας Πάτρα- Αχαίας Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες Μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια) 3 Μονάδα Διανομής Πάτρας Πάτρα- Αχαίας Δ. Ε. Διανομέων 8 μήνες Μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια) 2 Ταχ/κό Κατάστημα Αιγίου Αίγιο -Αχαίας Δ.Ε. Διανομέων 8 μήνες Πλήρους απασχόλησης 2 Ταχ/κό Κατάστημα Αιγίου Αίγιο – Αχαίας Δ. Ε. Διανομέων 8 μήνες Μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια) 1 Ταχ/κό Κατάστημα Καλαβρύτων Καλάβρυτα – Αχαίας Δ. Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης 8 μήνες Πλήρους απασχόλησης 1Ταχ/κό Κατάστημα Καλαβρύτων Καλάβρυτα – Αχαίας Δ.Ε. Διανομέων 8 μήνες Μερικής απασχόλησης (4ωρη ημερήσια) 1