Πάτρα: Παρέμβαση Χριστόπουλου-Καλεντζώτη για λειτουργία της ΔΕΥΑΠ

advertisement

Παρέμβαση για θέματα λειτουργίας της ΔΕΥΑΠ δημοσιοποίησαν ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέα Πόλη», Κώστας Χριστόπουλος, και η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος, Λένα Καλεντζώτη, με κοινή  ανακοίνωσή τους.

Ακολουθεί το κείμενο:

 

Διαπιστώνουμε ότι στην ΔΕΥΑΠ έχουν προκύψει σοβαρά ζητήματα, τα οποία μπορεί μεν να θεωρούνται διαδικαστικά από την απερχόμενη δημοτική Αρχή και τη διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης, είναι όμως καθοριστικά για την εσωτερική οργάνωση – λειτουργία του δημοτικού φορέα ύδρευσης και αποχέτευσης, και φυσικά για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στους συνδημότες μας.

Όπως γνωρίζετε, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΔΕΥΑ, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει τα ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση, τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των υπηρεσιών της, τον αριθμό των οργανικών θέσεων του τακτικού προσωπικού κατά υπηρεσία, την τοποθέτηση στις θέσεις σύμφωνα με τις ειδικότητες και ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, τον τρόπο πρόσληψης και απόλυσης, τις αποδοχές, την πειθαρχική ευθύνη και γενικά κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση και τα δικαιώματα του απασχολούμενου προσωπικού και τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α. προς το προσωπικό του.

Η ΔΕΥΑΠ έχει ξεκινήσει από διετίας τις ενέργειες για την εκπόνηση νέου Ο.Ε.Υ., αλλά παρά το χρονικό διάστημα που έχει περάσει, δεν διαβλέπουμε σημαντική πρόοδο για την έγκριση και εφαρμογή του.

Επίσης, η προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΥΑΠ θεωρούσε επιτακτική την ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου δράσης με στόχο την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της. Τέτοιο σχέδιο δράσης δεν μας έχει απασχολήσει μέχρι σήμερα.

Πιστεύουμε ότι η απερχόμενη δημοτική Αρχή και η διοίκηση της ΔΕΥΑΠ οφείλουν να ενημερώσουν το διοικητικό συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης και το Δημοτικό Συμβούλιο, και για τα δύο ζητήματα που θίγουμε στην παρέμβασή μας.

Ειδικότερα, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

1. Γιατί δεν προχωράει η έγκριση και εφαρμογή του νέου Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΠ;

2. Έχει εκπονήσει σχέδιο δράσης η ΔΕΥΑΠ, κι αν ναι, γιατί δεν παρουσιάζεται στα αρμόδια όργανα;

Από την πλευρά μας θα ασκήσουμε κάθε δυνατή πίεση, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων μας, για να λάβουμε επίσημες απαντήσεις. Δεν θα μείνουμε στην κοινή μας ανακοίνωση, αλλά θα θέσουμε τα ζητήματα αρμοδίως (στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, κι αν χρειαστεί, και στο Δημοτικό Συμβούλιο).