Πάτρα: Ξεμπλοκάρουν οι εργασίες της Μίνι Περιμετρικής;

advertisement

Για σήμερα, έχει προγραμματιστεί το άνοιγμα των προσφορών για τη δημοπράτηση της τελευταίας εργολαβίας «Ολοκλήρωση Κατασκευής Μικρής Περιμετρικής Οδού Πατρών & Κατασκευή Αγωγού Ομβρίων Σ1 Περιοχής Αρόης» του έργου με τίτλο πράξης «Κατασκευή Μικρής Περιμετρικής Πατρών», προϋπολογισμού 27.000.000 ευρώ.

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι ο εργολάβος, να έχει εγκατασταθεί στις αρχές του 2014, ώστε το έργο να παραδοθεί έστω και …11 χρόνια μετά την έναρξη κατασκευής του.

 

Η εργολαβία αφορά την περιοχή από τον κόμβο Κουρτέση μέχρι τα Ταμπάχανα, καθώς προβλέπεται να γίνει οριστική διαμόρφωση του οδοστρώματος, ακόμη και στο τμήμα που εκκρεμεί από τις πολυκατοικίες Χελά μέχρι την 3ου Ορειβατικού, ενώ θα δοθεί έμφαση και στο κομμάτι που έχει διολισθήσει στο πρώτο τμήμα της περιμετρικής εξαιτίας διάβρωσης.

Επίσης περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων, έργα σήμανσης και ηλεκτροφωτισμού.

Η λειτουργία της Μικρής Περιμετρικής θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Πάτρας.