Πάτρα: Υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων

advertisement

Yπεγράφη σήμερα από τον Δήμαρχο της Πάτρας κ. Γιάννη Δημαρά και  την  Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρίας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.» κ. Ντόρα Γαλάνη το μνημόνιο συνεργασίας για την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της Πάτρας.

Aντικείμενο τoυ μνημονίου είναι η υποστήριξη του Δήμου Πατρέων, με στόχο την πληρέστερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση όλων των θεμάτων του Προγράμματος «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Πάτρας», προκειμένου να διεκδικήσει ο Δήμος ενιαία ή τμηματικά την ένταξή του στα πλαίσια της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.

 

Ο Δήμος Πατρέων στο πλαίσιο της αναζήτησης μίας νέας, φιλικότερης και αποτελεσματικότερης εικόνας και λειτουργίας της πόλης, με σκοπό την  αύξηση της επισκεψιμότητας και την κατ’ επέκταση ενίσχυση του αστικού τουρισμού, θα προχωρήσει σε  έργα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο πλαίσιο του πολεοδομικού ιστού της πόλης με κεντρική ιδέα  την ανάδειξη των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων των διαφόρων ιστορικών περιόδων της πόλης.

Η προτεινόμενη ανάπλαση θα γίνει κατά τα πρότυπα του προγράμματος «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας».

Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην αποκάλυψη του ιστορικού προσώπου της πόλης  εξελίσσοντας και ενσωματώνοντας το ιστορικό του ίχνος στην σύγχρονη εικόνα της. Για τον σκοπό αυτό επιδιώκει την εξασφάλιση μελετών για τους χώρους εκείνους που διαθέτουν στοιχεία μνήμης και οι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την ιστορία της, ώστε να γίνουν οικείοι στους κατοίκους και τους επισκέπτες της, συμβάλλοντας παράλληλα σε μια διαδικασία συγκρότησης της νέας της  πολιτιστικής ταυτότητας.

Το πρόγραμμα εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, ώστε οι συνυπογράφοντες το Μνημόνιο Συνεργασίας να συνεργαστούν προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα ανάληψης δράσεων άμεσης απόδοσης που στόχο θα έχουν τον συντονισμό των ενεργειών για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και την συγκρότηση ολοκληρωμένων φακέλων με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης.

Στόχος του Δήμου Πατρέων στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας ενδυνάμωσης του ρόλου της Πάτρας ως  κέντρου τουριστικού προορισμού, αλλά και της βελτίωσης της εικόνας της ώστε να είναι ελκυστική για τους πολίτες  και τους επισκέπτες της, είναι ο σχεδιασμός παρεμβάσεων σε συνδυασμό με  μία συγκροτημένη προσπάθεια ενσωμάτωσης του αρχαιολογικού χώρου στη ζωή της σύγχρονης πόλης, με απώτερο σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας με τρόπο  ώστε η Πάτρα να μην αποτελεί μόνον την εκ δυσμών πύλη της  αλλά μόνιμο πόλο έλξης τουριστών λόγω της  ιστορικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας της.

Μέσω των παρεμβάσεων αυτών θα δημιουργηθεί μια ζώνη στην οποία θα αποκατασταθεί και θα αναδειχθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, η φυσική συνέχεια των διαφόρων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Η συνέχεια αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μία σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων, αφ’ ενός με την μεγαλύτερη δυνατή επέκτασή τους, αφ’ ετέρου με την διαμόρφωση και την ανάδειξη του μεταξύ τους δημοσίου χώρου, ο οποίος αποτελεί και τη «σπονδυλική στήλη» του προγράμματος.

Κύρια περιοχή παρέμβασης αποτελεί το Ιστορικό Κέντρο. Η περιοχή δηλαδή που γειτνιάζει με το Φρούριο και περιέχει, πέρα από σημαντικότατα κτίσματα της πρόσφατης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που αναδεικνύουν την οικονομική και πολιτιστική ακμή της πόλης, εξίσου σημαντικότατα μνημεία όπως το Αρχαίο Ωδείο, το αναδυόμενο Θέατρο ή Αμφιθέατρο της αρχαίας Πάτρας, ο Ναός του Παντοκράτορα, το Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο και πληθώρα αξιόλογων διατηρητέων μνημείων.

Η ανωτέρω περιοχή επιβάλλεται να μελετηθεί σε συνδυασμό με την κάτω πόλη, όπου έχουν αναπτυχθεί δίκτυα πεζοδρόμων, ομοίως και με τον μοναδικό χώρο θρησκευτικού τουρισμού πέριξ του Ιερού Ναού του Αγίου Ανδρέα.

Ο δεύτερος πυρήνας των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων αποτελεί ο χώρος πέριξ του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου όπου μαζί με την Ρωμαϊκή Γέφυρα του Μειλίχου θα αποτελέσουν έναν πολιτιστικό πυρήνα, ο οποίος θα ενοποιηθεί αφενός μέσω πράσινων διαδρομών με τον Μυκηναϊκό οικισμό της Βούντενης και αφετέρου με το Ιστορικό Κέντρο της πόλης μέσω ιστορικού ενδιαφέροντος διαδρομών.

Η Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων ως εταιρεία εποπτευόμενη από το ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΠΟΑ έχει ως αντικείμενο μεταξύ άλλων την υλοποίηση του προγράμματος της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, όπως εξειδικεύεται με συγκεκριμένο πρόγραμμα έργων και παρεμβάσεων στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της πόλης, καθώς και σημαντικών προγραμμάτων αναπλάσεων και μητροπολιτικών παρεμβάσεων σε όλη την Επικράτεια. Με καταγεγραμμένες ήδη  σημαντικής εμβέλειας παρεμβάσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, και όχι μόνο, με συνακόλουθη καταλυτική επίδραση στη φυσιογνωμία της πόλης, προσφέρει την τεχνογνωσία της και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην μελέτη και υλοποίηση του Προγράμματος «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Πάτρας».

Αυτό θα επιτευχθεί με τη διενέργεια ανοικτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Ιδεών ή προμελετών για τις περιοχές του προγράμματος.

Αναφερόμενος στην υπογραφή του μνημονίου ο Δήμαρχος της Πάτρας κ. Γιάννης Δημαράς ανέφερε ότι «πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα που γίνεται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης της πόλης και του τουριστικού της χαρακτήρα, με χρήματα όχι των Πατρινών, αλλά του νέου ΕΣΠΑ, του Σ.Ε.Σ. Η Πάτρα ετοιμάζεται για να διεκδικήσει την ένταξη ενός έργου το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον κατευθυντήριο άξονα του ΣΕΣ για την ανάπτυξη των πόλεων και το οποίο πρόκειται να αλλάξει την φυσιογνωμία του κέντρου της αλλά και της βόρειας πλευρά της.  Όταν έχεις το εργαλείο, έχεις και την χρηματοδότηση. Ευχαριστώ τον αντιδήμαρχο κ. Λοτσάρη, την γενική διευθύντρια του Δήμου κ. Αλεξοπούλου, και τους διευθυντές των αρμοδίων διευθύνσεων  του Δήμου Πατρέων που βοήθησαν για να έχουμε αυτή την ετοιμότητα και αυτό το αποτέλεσμα»

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων» κ. Ντόρα Γαλάνη τόνισε ότι «ο Δήμαρχος και οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων προσέγγισαν άμεσα την εταιρεία δείχνοντας μεγάλη ετοιμότητα σε σχέση με άλλες πόλεις και υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα» ενώ επεσήμανε ότι «οι προτεινόμενοι προς ενοποίηση χώροι, είναι χώροι με εξαιρετικό ενδιαφέρον και μπορούν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να γίνουν πολύ πιο φιλόξενοι και αγαπητοί για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία και θα καταθέσουμε την εμπειρία των 16 χρόνων που έχει η εταιρεία μας, η οποία μετά την Αθήνα, δραστηριοποιείται πλέον σε όλη την επικράτεια, για να αναδείξουμε της ομορφιές της πόλης που είναι η πύλη προς τη δύση και να την κάνουμε, όχι απλώς ένα πέρασμα, αλλά έναν προορισμό με ιδιαίτερο  ενδιαφέρον για τον επισκέπτη».