Το ψόφιο άλογο και η συζήτηση στην πρόταση μομφής

advertisement

Η σοφία των Ινδιάνων , που περνά από γενιά σε γενιά , λέει ότι « Όταν βρείτε ότι ιππεύετε ένα ψόφιο άλογο, η καλύτερη στρατηγική είναι να κατεβείτε.

” Ωστόσο,στην κυβέρνηση πιο προηγμένες στρατηγικές χρησιμοποιούνται, όπως:
1 . Αγοράζοντας ένα πιο δυνατό μαστίγιο .
2 . Αλλάζοντας αναβάτες .
3 . Διορίζοντας μια επιτροπή για να μελετήσει το άλογο .

4. Επισκέπτονται άλλες χώρες για να δούμε πώς άλλοι λαοί τα καταφέρνουν με ψόφια άλογα .
5. Μειώνοντας τις προδιαγραφές ώστε να συμπεριλαμβάνουν και τα ψόφια άλογα.
6. Αναταξινομώντας το ψόφιο άλογο για ζωντανό.

7. Προσλαμβάνοντας εξωτερικούς συμβούλους να οδηγήσουν το ψόφιο άλογο .
8. Αξιοποιώντας αρκετά ψόφια άλογα μαζί για να αυξήσουν την ταχύτητα
9 . Παρέχοντας πρόσθετη χρηματοδότηση για την αύξηση των επιδόσεων του ψόφιου αλόγου .

10 . Κάνοντας μελέτη για να δουν αν ελαφρύτεροι αναβάτες θα βελτιώσουν τις επιδόσεις του ψόφιου αλόγου .
11. Δηλώνοντας ότι τα ψόφια άλογα δεν τρέφονται , έτσι είναι λιγότερο δαπανηρά , έχουν λιγότερα έξοδα διαχείρισης και , συνεπώς, συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία από ό, τι τα άλλα άλογα .
12 . Ξαναγράφοντας τις αναμενόμενες απαιτήσεις απόδοσης για όλα τα άλογα . Και , φυσικά …

13. Προωθώντας το ψόφιο άλογο σε εποπτική θέση .

Το τραγικότερο όλων δε, είναι ότι ”παίζουν”με όρους δεκαετίας ’80, το ατελέσφορο παιγνίδι τους, που μας έφτασε εδώ.
Πότε θα καταλάβουμε ότι δεν τους ενδιαφέρουμε εμείς, αλλά μόνον οι καρεκλίτσες τους;