Ηλεία: Στην τελική φάση δημοπράτησης η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Στην τελική φάση της δημοπράτησης της Β’ φάσης του διαγωνισμού ΣΔΙΤ μπαίνει η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Η αρμόδια Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά το σχετικό έλεγχο, εισηγήθηκε για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας υπέγραψε σήμερα 31 Οκτωβρίου 2013 τη σχετική απόφαση.

 

Μετά από συστηματική, επίπονη αλλά και συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δ. Ελλάδας, Δήμου Ήλιδας, ΦΟΔΣΑ Ηλείας και Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ), το πολύ αυτό σημαντικό έργο προχωρά στην υλοποίησή του.

Η πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δ. Ελλάδας έγινε στις 10/4/12 μετά από σχετική εκχώρηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, και  η ένταξη της πράξης έγινε στις 16/4/13.

Το έργο υλοποιείται με Σύμπραξη Ιδιωτικού Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ) σύμφωνα με το Ν.3389/2005 και αφορά την κατασκευή-συντήρηση-λειτουργία για 25 χρόνια, Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων για την Ηλεία, περιοχή η οποία αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων της καθώς δε διαθέτει οργανωμένο Χώρο Υγειονομικής Ταφής. Η δημόσια δαπάνη του για το έργο θα είναι 17,115 εκατ. €, ενώ η δυναμικότητα του εργοστασίου θα είναι 80.000 τόνοι/έτος.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι το έργο συνδυάζεται με την ενταγμένη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, πράξη «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» Π/Υ 11,423 εκατ. € καθώς και προς ένταξη πράξεις για την κατασκευή του απαραίτητου οδικού δικτύου αλλά και των Σταθμών Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στη βόρεια και νότια Ηλεία.

Ουσιαστικά, τα δύο αυτά μεγάλα περιβαλλοντικά έργα αποτελούν την καρδιά του συστήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Ηλείας και αναμένεται πλαισιωμένα με τις υπόλοιπες πράξεις, που αναμένεται να ενταχθούν άμεσα στην ερχόμενη προγραμματική περίοδο 2014-20 (δράσεις αποφυγής παραγωγής απορριμμάτων, ανακύκλωσης, διαλογής στην πηγή, διαχείριση αδρανών κλπ) να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι για το εργοστάσιο της Αιτωλοακαρνανίας (Δημόσια Δαπάνη 19,415  εκατ. ευρώ) αναμένεται να αποσταλούν από το Δικαιούχο «Δήμο Αγρινίου», εντός των ημερών, τα τεύχη της Β’ φάσης του διαγωνισμού ΣΔΙΤ για διατύπωση σύμφωνης γνώμης, ενώ το εργοστάσιο της Αχαΐας (Δημόσια Δαπάνη 23,47  εκατ. ευρώ), που υλοποιείται από το Δήμο Πατρέων, βρίσκεται στη φάση του προανταγωνιστικού διαλόγου.

«Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι μείζον και οξύ και πολλές φορές είναι δύσκολη η επίτευξη συναίνεσης. Με τη συστηματική δουλειά των τριών τελευταίων ετών, κάναμε μεγάλα βήματα. Και επιτέλους προχωρά ένα σοβαρό θέμα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δίνεται λύση σε ένα κορυφαίο ζήτημα, το οποίο αφορά την ποιότητα ζωής των πολιτών μας» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και συμπλήρωσε: «Οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας έγκεινται στην υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την διαχείριση των απορριμμάτων, με την αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και αυτό πλέον υλοποιούμε με την τελική φάση δημοπράτησης της δεύτερης φάσης του διαγωνισμού».

 

 

advertisement