Το μέλλον της πολιτικής και της ανάπτυξης ανήκει στις τοπικές κοινωνίες

advertisement

Το μέλλον ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάτι που επιβεβαιώνει η διεθνής εμπειρία και προσυπογράφει η ελληνική παράδοση δημοκρατίας και εξέλιξης των θεσμών. Η αποτελεσματικότητα του Κράτους εξαρτάται άμεσα από την ουσιαστική ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκείνη άλλωστε βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, συμβάλλει άμεσα και ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών και λειτουργεί ως η πρώτη στάση εξυπηρέτησης του πολίτη, σε σχέση με την κεντρική διοίκηση. Η κυβέρνηση πρέπει να επενδύσει σε μια ισχυροποιημένη και οικονομικά ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσε να συμβάλλει αποτελεσματικά η συγχώνευση του Υπουργείου Εσωτερικών με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης.

Με τη συγχώνευση των παραπάνω υπουργείων θα γίνει αρμονικότερη και αποτελεσματικότερη η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, σε κεντρικό, περιφερειακό, αλλά και τοπικό επίπεδο.
Η ατζέντα των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα όλων μας, όπως η θωράκιση του περιβάλλοντος, η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και το κλείσιμο των παράνομων χωματερών, η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της πολιτικής προστασίας, η εμπέδωση κανόνων χρηστής και διαφανούς διοίκησης, η δημιουργία σύγχρονων υποδομών σε τοπικό επίπεδο.
Οι τομές και οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν -και έχει ανάγκη η χώρα μας- πρέπει να κατατείνουν σταθερά στην εξυπηρέτηση ενός κοινού σκοπού: Τη δημιουργία ισχυρής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην υπηρεσία του πολίτη. Με σταθερούς πόρους και αναπτυξιακό προσανατολισμό, στην κατεύθυνση ενίσχυσης της τοπικής Δημοκρατίας και της περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εξυγίανση των Δημοτικών Επιχειρήσεων, με πλήρη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και η μοριοδότηση των συμβασιούχων, για την πρόσληψή τους σε θέσεις τακτικού προσωπικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να υπηρετούν μια βασική και απαράβατη αρχή: Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να θωρακιστούν με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Και γι’ αυτές τις αρμοδιότητες, να ενισχυθούν με τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει ρυθμισθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και να διοχετευτεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση περισσότερο από το 80% των κοινοτικών πόρων από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)._