Βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό όσων χρωστούν σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ: Ρύθμιση ή κατάσχεση για χρέη άνω των 5.000€

advertisement

Δίλημμα χωρίς γυρισμό θέτει η κυβέρνηση σε όσους χρωστούν σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ περισσότερα από 5.000€. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα δηλαδή, γιατί όσοι δε ρυθμίσουν άμεσα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, θα δουν το κράτος να τους κατάσχει περιουσία.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση.

Μέσω του νεοσύστατου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, το υπουργείο Εργασίας, ως άλλος αφέτης, έδωσε… σήμα για να ξεκινήσει η είσπραξη των βεβαιωμένων χρεών πάνω από 5.000 ευρώ προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ και από την 1/1/2014 των αντίστοιχων οφειλών στον ΟΓΑ και στο ΕΤΕΑ. Και θα γίνει με κάθε τρόπο: είτε με ρύθμιση είτε με αναγκαστική είσπραξη, δηλαδή κατάσχεση!

Η διεκδίκηση των οφειλών θα γίνεται εντός μηνός από τη βεβαίωσή τους και εντός 20 ημερών από την αποστολή ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη, γράφει η Ημερισία.

Με εγκύκλιο που απέστειλε στα Ταμεία ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης ζήτησε:
Να ξεκινήσουν τη διαδικασία μετάβασης στο νέο ενιαίο σύστημα έγκαιρης είσπραξης των καθυστερούμενων οφειλών έτσι ώστε να ενισχυθούν τα έσοδα και να υποστηριχθεί η οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (οι απλήρωτες οφειλές ξεπερνούν τα 15 δισ. ευρώ) και
Να μεταβιβάσουν τους φακέλους με τις οφειλές άνω των 5.000 ευρώ (ο ΟΓΑ και το ΕΤΕΑ που εντάσσονται αργότερα, να προετοιμάσουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα) και να αρχίσουν να λειτουργούν με ενοποιημένες διαδικασίες.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να εκδοθούν υπουργικές αποφάσεις για το ενιαίο έντυπο της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής, τα κριτήρια διαχωρισμού των οφειλών σε άμεσα και μη άμεσα εισπράξιμες, τη διαδικασία για διασταυρώσεις των στοιχείων με τη ΓΓΠΣ.

Για να μην συσσωρευτούν στο ΚΕΑΟ μικρές οφειλές, τα Ταμεία θα διαβιβάζουν στο Κέντρο οφειλές άνω των 5.000 ευρώ (κύρια οφειλή και επιβαρύνσεις) ενώ θα διεκδικούν τις οφειλές έως τα 5.000 ευρώ. Το όριο αυτό θα ισχύει ακόμη και αν υπάρχουν οφειλές σε 2 Ταμεία, σύμφωνα με την Ημερησία.

Στην περίπτωση οφειλέτη που χρωστά συνολικά, από κεφάλαιο και επιβαρύνσεις, στο ΙΚΑ 3.500 ευρώ + 2.500 ευρώ και στον ΟΑΕΕ 1.000 ευρώ και 500 ευρώ, στο ΚΕΑΟ θα διαβιβαστούν οι οφειλές που έχει στο ΙΚΑ αφού αθροιστικά υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ και οι οφειλές προς τον ΟΑΕΕ θα παραμείνουν στον ασφαλιστικό οργανισμό.

Έως το 2017, πάντως, προβλέπεται η πλήρης ενσωμάτωση των εσόδων των Ταμείων στη φορολογική διοίκηση και την ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών, ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών. Αν η οφειλή βρίσκεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η ρύθμιση γίνεται από τα Ταμεία ενώ μετά τη διαβίβαση στο ΚΕΑΟ, η ρύθμιση οφειλών γίνεται από το Κέντρο. Να σημειωθεί, τέλος, ότι οι ασφαλιστικές οφειλές που διαβιβάζονται στο ΚΕΑΟ εξακολουθούν να επιβαρύνονται με τις κάθε είδους προσαυξήσεις που προβλέπονται.

Οι βεβαιωμένες οφειλές προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ μεταφέρονται αναδρομικά από 1/7/2013 στο ΚΕΑΟ και οι οφειλές προς ΟΓΑ και ΕΤΑΑ από 1/1/2014 προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες είσπραξης.
Στις εφορίες θα μεταφερθούν, σε επόμενη φάση, (έως την 1/7/2017) όλες οι οφειλές προς τα Ταμεία.