Η διευθυντική επιτροπή του μεταβατικού φορέα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης

advertisement

Ο Παντελής Καψής ανακοίνωσε τη διευθυντική επιτροπή του μεταβατικού φορέα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης που θα πλαισιώσουν τον ειδικό εκκαθαριστή Γκίκα Μάναλη.

Η διευθυντική επιτροπή θα στελεχωθεί από τέσσερα άτομα.

 

Ειδικότερα:
•Διευθυντής Ειδήσεων – Βασίλης Θωμόπουλος
• Διευθυντής Τηλεόρασης (υπεύθυνος προγράμματος) – Δημήτρης Σοφιανόπουλος
• Υπεύθυνος Τεχνικών υπηρεσιών – Άρης Κοντίζας
• Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών – Χρήστος Κουπελίδης